Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligerspunten KV Fortissimo

KV Fortissimo heeft, net als andere verenigingen, de laatste jaren een tekort aan vrijwilligers. Dit tekort zorgt ervoor dat de vereniging op termijn steeds minder goed kan functioneren en openstaande vacatures moeten worden ingevuld door de huidige vrijwilligers, die vaak al vele vrijwilligerstaken uitvoeren.

Tijdens de algemene ledenvergadering is er gekozen, om in het seizoen 2019-2020, te starten met vrijwilligerspunten. Hierbij verzamelen alle Fortissimo leden punten, ook de jeugdleden. Doelstelling hiervan is om een duidelijk inzicht te krijgen wie welke taken invult/hoe zwaar de taken zijn en wie er te benaderen is voor nog niet ingevulde taken. In het jaar 2019-2020 heeft dit systeem op de achtergrond een jaar lang proefgedraaid. Vanaf dit seizoen willen wij de vrijwilligerspunten in gaan voeren.

Punten kunnen verdiend worden door mee te helpen bij de taken die voor de vereniging gedaan moeten worden. In de verdeling van de punten zal een korfbal gerelateerde taak meer punten opleveren dan andere taken. Denk bijvoorbeeld hierbij bij korfbal gerelateerde taken aan o.a. trainer, coach, scheidsrechter en bij de andere taken: onderhoud, schoonmaken, kantinediensten, inzamelingsacties.

Dit betekent niet dat de ene taak belangrijker is dan de andere taak. Een vereniging kan niet zonder al haar vrijwilligers.

Een overzicht van de puntenverdeling zal op de website worden vermeld. De commissie vrijwilligersbeleid zal de behaalde punten per lid bijhouden. Eens per kwartaal ontvangt ieder lid per e-mail een overzicht van de door hem/haar behaalde punten. Om de contributie laag te houden dient ieder lid per speeljaar (1/7 – 30/6) minimaal 50 punten te behalen.

Je mag ouders/kinderen/grootouders/bekenden enz. vragen om punten voor jou te verzamelen. Zolang je dit maar wel doorgeeft, het is jouw eigen verantwoordelijkheid dat de punten op jouw naam geregistreerd worden.

De puntenindeling is gemaakt op basis van de informatie die wij op dit moment ter beschikking hebben. Het kan zijn dat we in het overzicht van punten nog taken/commissies missen of niet de juiste informatie hebben ontvangen over de zwaarte van de functie. Aanpassingen kunnen in de loop van het seizoen nog worden gemaakt.

In onderstaand bestand vind je een overzicht van de te behalen vrijwilligerspunten:
Overzicht te behalen punten mei 2022.pdf

Onderstaand zie je een voorbeeld van het aantal behaalde punten per team:
Grafiek Mei 2022.png
Grafiek oktober 2021.pdf

Een aantal aandachtspunten:
- tot 16 jaar zijn de ouders van jeugdleden verantwoordelijk om de punten te behalen en vanaf 16 jaar is dit het verenigingslid zelf. Het wordt aangemoedigd vanuit Fortissimo om jeugdleden bij verschillende activiteiten te betrekken c.q. te laten helpen.
- M.b.t. het fluiten van wedstrijden blijft ieder team ervoor verantwoordelijk dat de wedstrijden welke aan een team worden toegewezen door het betreffende team worden gefloten, ook al heeft iedere speler van het team zijn/haar punten voor het betreffende jaar al behaald.
- M.b.t. de bardiensten (1 bardienst is maar 3 uur) kan in 1e instantie vrijwillig ingeschreven worden op het barrooster op de website. Mocht blijken dat er onvoldoende bezetting is zullen de spelers welke weinig punten hebben op dat moment worden aangeschreven  door de kantinecommissie met het verzoek de bardienst te draaien. Iedereen begrijpt dat de kantine open moet blijven, wij rekenen op ieders medewerking
- Recreanten en kangoeroes hoeven geen vrijwilligerspunten te behalen

Mocht je vragen hebben c.q. opmerkingen laat het gerust weten via vrijwilligersbeleid@kvfortissimo.nl

Ben je benieuwd welke vacatures nog beschikbaar zijn? Laat dit weten via bestuur@kvfortissimo.nl.

Jarigen

  • Sepp van Lint

JAV 2024

Sponsors: