Naam Beschrijving
Activiteitencommissie Deze commissie richt zich op het organiseren van Activiteiten.
Algemene zaken Pijler vanuit het bestuur
Balbeheer Balbeheer
Bestuur Bestuur KV Fortissimo
Cateringcommissie Wij houden ons bezig met de catering tijdens het kamp.
Contributieadministratie Innen van de contributie via automatische incasso op ING rekening 3737544.
Coördinator Eindfeest VACATURE Coördineert het eindfeest met hulp van de activiteitencommissie.
Coördinator Gemeentedag VACATURE Coördinator Gemeentedag
Coördinator Koningsdag VACATURE Organisatie Koningsdag
CWZ Commissie Wedstrijd Zaken. Er zijn vacatures binnen de CWZ voor de functies: Voorzitter, diverse wedstrijdsecretariaten en enkele zaalcommissarissen.
Dartcommissie Dartcommissie
Facilitaire Zaken Pijler vanuit het bestuur
Fortmania Deze commissie wil ervoor zorgen dat er veel mensen naar het de selectie wedstrijden komen kijken.
JAC Jeugd Activiteiten Commissie. Wij zorgen voor leuke en gezellige activiteiten voor alle jeugdleden van Fortissimo. Vergeet dus niet de site in de gaten te houden. We hopen je snel bij onze activiteiten te zien!
Kampcommissie Kamp
Kangoeroedag Dit is de commissie die de grote kangoeroedag organiseren.
Kantinecommissie Wij verzorgen de bezetting & inkoop van de kantine.
Klaverjassen Klaverjassen
KNKV scheidsrechters uit Fluiten bondswedstrijden voor de vereniging.
Ledenadministratie Ledenadministratie
Meetrainen Deze commissie helpt geïnteresseerden om een keer mee te trainen.
Oefenwedstrijden Oefenwedstrijden
Onderhoud Korfbalmateriaal Onderhoud Korfbalmateriaal
Onderhoudscommissie Onderhoudscommissie
Opleidingen/Cursussen Opleidingen/Cursussen
Penningmeester Penningmeester
Privacy Deze commissie zorgt voor de afhandeling van alle vragen rondom privacy binnen de vereniging.
Scheidsrechterscommissie Er is nog versterking nodig
Schoolkorfbalcommissie Schoolkorfbalcommissie
Secretaris Secretaris
Selectie Deze groep bevat de trainers en coaches van het 1e en 2e.
Sleutelbeheer Sleutelbeheer
Spellencommissie Wij houden ons bezig met de spelen tijdens het kamp
Sponsor-administratie Deze commissie zorgt ervoor dat sponsoren een mooi plekje krijgen op de site
Sponsorcommissie Het zoeken van nieuwe sponsors en het behouden van huidige sponsors om de vereniging financieel te onderhouden.Dit kunnen wij niet alleen, dus kent of bent u een potentiële sponsor, neem dan contact met ons op!
Technische Commissie Technische Commissie regelt zaken wat betreft teams, trainingen en wedstrijden en het begeleiden van trainers en coaches.
Technische Zaken Technische Zaken
Toernooicommissie Deze commissie organiseert het Fortissimo Toernooi
Trainersbegeleiding Trainersbegeleiding
Vertrouwenscontactpersonen Vertrouwenscontactpersonen
Vrienden van Fortissimo De vrienden van Fortissimo is een los onderdeel van de vereniging. Voor meer informatie: http://www.kvfortissimo.nl/vrienden-van-fortissimo
Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid
Webmaster verantwoordelijk voor de website
Wedstrijdsecretariaten Wedstrijdsecretariaten
Zaalcommissaris De zaalcommissarissen kunnen nog leden ter versterking gebruiken.

Sponsors: