Lidmaatschap

Fortissimo is een levendige en bruisende vereniging, prestatie en gezelligheid staan beiden hoog in het vaandel. De vereniging is in de laatste jaren fors gegroeid en nadert de 400 leden, waarvan ongeveer 190 jeugdleden en 210 seniorleden.

Het eerste en tweede spelen op het veld en in de zaal 3e klasse. Teams 3 & 4 spelen respectievelijk reserve 4e en 5e/6e klasse. In totaal zijn er 3 wedstrijdkorfbal teams en 4 teams komen uit in breedtekorfbal competitie, waaronder 3 midweekteams. Er is ook een recreantengroep die wekelijks traint en af en toe een toernooi speelt.

De jeugd bestaat uit 14 teams, waarvan 3 junioren ploegen. De B1, C1, en D1 komen alle drie uit in de 1e klasse. Overige jeugdteams spelen in de A-, B-, en C-categorie in de 2e t/m 5e klasse. In de D-, E- en F-categorie spelen de teams voornamelijk in de 2e/3e klasse. Kinderen jonger dan 6 jaar kunnen iedere week trainen bij de welpen. 

De vereniging heeft zich ten doel gesteld de komende jaren over de gehele linie een stabiele eersteklasser te worden. De verenigingsopbouw qua teams en leden leent zich hiervoor en aan de bijbehorende organisatie structuur wordt steeds nauwkeuriger uitgewerkt. Fortissimo beschikt over een fantastisch sportpark met 3 senioren kunstgrasvelden met volledig geïntegreerde belijningen voor de jeugd. Eén van de mooiste korfbalsportparken in de regio Utrecht.

Wil jij de korfbalsport komen proberen? Dan kun je bij ons een aantal gratis proeftrainingen meedoen. Stuur hiervoor een mailbericht met je naam, telefoonnummer en geboortedatum naar technische-commissie@kvfortissimo.nl. Zij nemen dan contact met je op wanneer en met welk team je het beste kunt meetrainen.
Wil je graag lid worden bij onze korfbalvereniging? Stuur dan een mailbericht naar ledenadministratie@kvfortissimo.nl. De ledenadministratie zorgt er dan voor dat je in bezit komt van ons inschrijfformulier en de benodigde informatie van de vereniging.

Contributiebedragen per maand seizoen 2017-2018:

Senioren € 23,50*
Jeugd 16 t/m 18 jaar € 16,50*
Jeugd 12 t/m 15 jaar € 13,00*
Jeugd 6 t/m 11 jaar € 10,50*
Jeugd jonger dan 6 jaar € 6,00
Recreanten € 11,25*
Ondersteunend € 6,75
Meetrainend € 10,50
Donateur minimaal € 25.00 per seizoen

*) Inclusief kledingbijdrage á €0,50
Leden met een U-pas krijgen korting op de contributie. 


Jaarlijks op 1 juli vindt indeling plaats gerekend naar de leeftijd op 1 januari daarop volgend. 
Na opzegging van het lidmaatschap tijdens het seizoen moet er nog 3 maanden doorbetaald worden, dit in verband met KNKV- verplichtingen. 
Alleen bij opzeggingen voor 1 juni, dan is men contributie verschuldigd t/m 30 juni.

De inning van de contributie vindt plaats d.m.v. automatische incasso (per maand, per kwartaal of per jaar).
Inlichtingen contributie: Joost en Elze Stokman: e-mail contributieadministratie@kvfortissimo.nl.
De contributierekening van KV Fortissimo is (IBAN): NL26INGB0003737544

Lidmaatschap opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap doe je schriftelijk of via e-mail bij de ledenadministratie.
Conform artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement van KV Fortissimo, ben je de maand waarin is opgezegd + nog drie volle maanden contributie verschuldigd (met uitzondering van opzeggingen in april of mei, dan ben je contributie verschuldigd tot en met juni).
E-mail ledenadministratie: ledenadministratie@kvfortissimo.nl

Jarigen

  • Er zijn vandaag geen jarigen

Sponsors: