Vrienden van FortissimoWat willen wij?

Iedereen die Fortissimo een warm hart toedraagt, kan lid worden van "Vrienden van Fortissimo" voor een bijdrage van minimaal € 25,00 per jaar. Zo krijgen we een behoorlijke spaarpot, die we gaan inzetten voor Fortissimo.

Een voorbeeld: de kantinecommissie wil de bar opknappen, maar daar is geen geld voor. Zij kunnen dan een bijdrage vragen aan de "Vrienden van Fortissimo".

Zo zijn er tal van dingen te verzinnen waarvoor een beetje extra financiën welkom zijn, maar niet altijd voorhanden. Het geld wordt besteed aan tastbare artikelen.

Het bestuur van "Vrienden van Fortissimo" beslist naar eigen inzicht naar wie of welke commissies van Fortissimo deze financiële bijdrage gaat. Uiteraard staan wij open voor suggesties en verzoeken.

Wat krijg je hiervoor als lid van "Vrienden van Fortissimo" terug?

  • Je naam wordt vermeld op een speciaal bord dat in de Fortissimo-kantine hangt.
  • Eens per 24 maanden wordt een feestelijke activiteit georganiseerd voor de "Vrienden van Fortissimo".
  • Aan het begin van deze avond worden de uitgaven van de commissie verantwoord.
  • De toegang van de feestavond voor "Vrienden van Fortissimo" is gratis.

Draag jij Fortissimo een warm hart toe? Word dan nu lid van "Vrienden van Fortissimo"!  

Klik hier voor het aanmeldingsformulier Het ingevulde aanmeldingsformulier kan gezonden worden naar Ineke van de Velden, mailadres: vrienden@kvfortissimo.nl

We zijn gestart per 1 januari 2001 en het lidmaatschapsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.

Je lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd, tenzij je schriftelijk opzegt bij Ineke van de Velden, mail naar :vrienden@kvfortissimo.nl. Uiterlijk voor november voorafgaand aan het jaar waarin de opzegging van je lidmaatschap ingaat.

Bestuur "Vrienden van Fortissimo":

Sjon Bergman
Frans van Rooijen
Ineke van de Velden
Fulco van Schaik
Willem van Houwelingen
Hans van de Velden

 


 

 

Jarigen

  • Sepp van Lint

JAV 2024

Sponsors: