Kamp

Kamp 2021

Dit jaar hopen we voor de 42ste keer op kamp te gaan met Fortissimo.
De Kievit in Esbeek is net als voorgaande jaren de locatie voor drie dagen sport, spel en plezier!

Het Fortissimokamp is met Pinksteren. Zaterdag 22 mei 2020 vertrekken we om 10.00 uur en maandag 24 mei 2021 rond 16.00 uur zijn we weer in IJsselstein.

Kamp is voor Fortissimo een jaarlijks terugkerende traditie. Er kunnen jaarlijks +- 140 personen mee,
die er altijd al vroeg naar uitkijken!

Bij een kamp hoort natuurlijk een bonte-avond. Ook deze geniet een rijkelijke historie. Op de bonte-avond mag iedereen die dat leuk vindt een act opvoeren. 

In dit gedeelte van de website kun je alle informatie vinden die je nodig hebt wanneer je mee gaat op kamp. Maar heb je vragen dan kun je altijd mailen naar: kampcommissie@kvfortissimo.nl

Veel plezier en tot op het kamp,

Ellen, Maaike, Marianne en Roos

De kampcommissie

Kamphuis

We gaan naar kamphuis De Kieviet in Esbeek.

De Kievit
Prins Hendriklaan 4
5085 NJ     Esbeek

Kampregels


Om het kamp veilig en geslaagd te laten verlopen zijn er kampregels nodig. Iedere deelnemer neemt hierin zelf verantwoordelijkheid en gedraagt zich volgens de regels.
 • Je doet mee aan alle groepsactiviteiten van het kamp.
 • Je luistert naar de aanwijzingen van de kampleiding en houd je aan de afgesproken tijden voor o.a. eten, spel etc.
 • Het is verboden te roken in alle gebouwen. Er is buiten plek om te roken. Peuken horen in de asbakken en niet op de grond.
 • Je mag het terrein niet verlaten zonder toestemming van de kampcommissie -> Roos.
 • Dames en heren slapen gescheiden en hebben gescheiden toiletten en doucheruimten.
 • De slaapkamers worden ingedeeld door de kampcommissie.
 • Tijdens de avond en nacht houd je rekening met kinderen en anderen die wel willen slapen. Vertier in de recreatiezaal en niet in de slaapzalen.
 • Tijdens het kamp wordt er door iedereen corvee gedaan. Er zijn lijsten waarop je kunt zien wanneer je aan de beurt bent. Voor senioren en/ of A jeugd zal er ook een lijst zijn om een poosje achter de bar te helpen.
 • Natuurlijk ruim je de rotzooi die je maakt ook zelf op. Denk hierbij aan glazen, afval en uitgetrapte peuken in de prullenbakken etc.
 • Alcohol wordt geschonken aan personen vanaf 18 jaar. Iedereen die 18 jaar of ouder is krijgt een polsbandje om zodat iedereen kan zien of er alcohol gedronken mag worden.
 • Het is niet toegestaan om zelf alcoholische drank mee te nemen.
 • De kampcommissie is gemachtigd tassencontroles uit te voeren. Gevonden alcoholische dranken worden in beslag genomen.
 • Op de kamers zijn alcoholische dranken verboden.
 • Het in bezit hebben van (soft) drugs is ten strengste verboden. Mocht dit toch gevonden worden dan zullen betreffende deelnemers van het kamp verwijderd worden.
 • Pas na het middagspel wordt er alcohol geschonken.
 • In het bos is het verboden om blikjes en/of flesjes limonade mee te nemen en/of de plek vuil achter te laten.
 • De bedden mogen niet zonder toestemming van de kampcommissie worden verplaatst.
 • Matrassen op de bedden laten liggen.
 • Nooddeuren mogen alleen gebruikt worden tijdens calamiteiten.
 • GSM gelieve uit te zetten tijdens spelactiviteiten en eten.
 • Foto’s van anderen gemaakt tijdens het kamp worden niet op social media geplaatst. Dit mag wel als de ander toestemming heeft gegeven aan jou.
 • Laat tijdens het eten, de spellen en het slapen je telefoon uit. Zo hindert het niemand. Verstoort iemand het slapen met een telefoon zijn we genoodzaakt die even in te nemen. 
 • Bij niet beschreven gebeurtenissen beslist de kampcommissie. Kampleden dienen zich aan de regels van het kamp te houden. Bij opgave geef je aan hiermee akkoord te gaan. Zo niet, vallen de gevolgen buiten de verantwoordelijkheid van de kampcommissie. Bij ernstig wangedrag kan de kampcommissie een deelnemer naar huis sturen en zal bij jeugd deelnemers contact met de ouders opgenomen worden.

Aanmelden

LET OP: I.v.m. de huidige coronamaatregelen en de bijbehorende onzekerheid stellen we de opgaveweek uit naar de week van 1 t/m 7 februari 2021!


Omdat we iedereen evenveel kans willen geven om mee te gaan op kamp, hebben we een aantal spelregels bepaald. Lees ze goed door, zodat je precies weet hoe het opgeven in zijn werk gaat.
 
 
Opgeven:
·         Vanaf 1 november heb je één week de tijd om je op te geven voor het kamp. Alleen opgaves t/m 7 november worden meegenomen bij de loting.
·         Opgeven is: al je gegevens (zie verderop in dit bericht) mailen naar kampcommissie@kvfortissimo.nl EN betalen.
Geen gegevens OF geen betaling is géén geldige opgave!
·         Om mee te mogen op kamp moet je lid, functionaris of donateur zijn van K.V. Fortissimo.
·         Bij de loting moet de kampcommissie rekening houden met de optimale indeling van de slaapkamers.
Word je uitgeloot, dan kun je op de reservelijst geplaatst worden. Meld dit bij opgave, wanneer je hiervoor in aanmerking zou willen komen.
·         Er kunnen helaas geen plekken gereserveerd worden voor kinderen die gedurende het jaar nieuw lid worden van de vereniging.
·         Een optie is om bij opgave te melden dat je niet mee wilt gaan als (naam) uitgeloot wordt. (Er zijn altijd kinderen die alleen samen met een teamgenootje/vriendje/vriendinnetje/broer/zus mee willen gaan). Hier kunnen we dan rekening mee houden.
·         Een uitloting voor het kamp dit jaar, is een garantie voor deelname aan het kamp volgend jaar.
·         De kinderen van kampfunctionarissen zijn automatisch verzekerd van een plekje. Wel ook deze kinderen aanmelden en graag alle gegevens aan de kampcommissie doorgeven.
·         Voor 1 december hoor je per mail of je mee mag of niet.
 
De gegevens die we bij aanmelding van je nodig hebben:
•         Naam deelnemer;
•         Adres en huisnummer;
•         Postcode en plaats;
•         Geboortedatum;
•         Spelend in team;

•         Man of vrouw;

•         E-mail adres;
•         Telefoonnummer voor noodgevallen (thuisfront, familie, etc.);
•         Bijzonderheden deelnemer (diëten, allergieën, medicijngebruik of overige bijzonderheden; te denken aan omgangsvormen, gedragsstoornissen, etc.) Ook al is dit reeds bekend gemaakt bij ons of je trainer, we willen dit toch weten.
•         Optioneel: bij uitloting wil ik op de reservelijst ja/nee en ik wil niet mee als ……………….
uitgeloot wordt.


Kosten:
Voor Kamp 2020 zijn de kosten als volgt vastgesteld:
Kampgangers 0 tm 3 jaar:          € 55,-
Kampgangers > 4 jaar:                 € 75,-
Commissieleden:                           € 65,-
*Onder commissieleden verstaan wij leden van de kampcommissie, cateringploeg, spelploeg en de kampmoeders.
Het kampgeld kun je overmaken naar bankrekeningnummer: NL03RABO01024.73.129 ten name van Korfbalvereniging Fortissimo te IJsselstein. Onder vermelding van "kampbijdrage" en je naam.
 
Wij willen het kamp voor iedereen leuk, aantrekkelijk en betaalbaar houden. Vandaar dat we een aantal mogelijkheden bieden om het kampgeld terug te verdienen.


Uitgangspunten terugverdienen:
De kampcommissie organiseert een aantal acties waaraan je (vrijblijvend) mee kunt doen.
Wanneer je aan (een van) deze acties mee doet zorg je voor inkomsten voor het kamp. Een gedeelte hiervan krijg je van ons terug om je eigen kampgeld mee naar beneden te halen. 
Iedereen kan aan de acties mee doen: zowel jeugd- als seniorenleden. 
Je kunt net zoveel geld terugverdienen als je zelf wilt. Hoe meer je je inzet bij de acties, hoe meer geld je terug verdiend.
Bij opgave voor kamp betaal je het hierboven vastgestelde bedrag. Terugverdiend geld wordt door ons administratief bijgehouden en later teruggestort. 
 
1) De eerste actie waarmee je geld kunt terugverdienen is al bijna afgelopen: de Grote Club Actie. Voor ieder verkocht lot kun je € 1,- terug verdienen van je kampgeld. Verdere informatie omtrent de Grote Club Actie zie je in onze aparte informatiebrief daaromtrent (zie www.kvfortissimo.nl of de Fortissimo Facebook).
 
2) Voor de leden die wat minder van het ‘langs de deuren gaan’ zijn bieden wij onze volgende terugverdien-actie aan: de Speculaas Actie. Voorafgaand aan de Sinterklaastijd verkopen wij speculaaspoppen voor de vereniging. Vooral aan bedrijven die dit als presentje willen uitdelen aan hun personeel, of juist aan de klanten. Of als presentje voor een hele familie. Een warm gebaar in de koudere maanden van het jaar. Voor iedere verkochte pop kun je € 0,50 terug verdienen van je kampgeld. Je leidinggevende warm maken voor deze actie kan je dan zomaar ook zelf geld opleveren. Verdere informatie omtrent de Speculaasactie t.z.t. in onze aparte informatiebrief daaromtrent (zie www.kvfortissimo.nl of de Fortissimo Facebook). 
 
Betalen in termijnen
We bieden de mogelijkheid om het kampgeld in termijnen te betalen. Het eerste termijn is bij opgave en is € 25,-, het tweede termijn is € 25,- en dat moet binnen zijn  voor 1 februari en het laatste termijn is € 25,- wat binnen moet zijn voor 1 april.
 
Afmelden voor kamp
Uiteraard kan er (onverwachts) iets zijn waardoor het niet lukt om mee te gaan op kamp.
Aangezien er  voor ons kosten aan verbonden zijn, zijn wij genoodzaakt deze in rekening te brengen. Het volgende is hierover afgesproken:
Meld je je af tussen 1 november en 1 april zijn de kosten € 15,-, doe je dit in de maand april dan zijn de kosten € 25,- en vanaf 1 mei tot aan het kamp betaal je het volledige bedrag. 
 
   
 

 
 

Bonteavond

De bonte-avond is de leukste avond van het kamp. De bonte avond is op zondagavond en is alleen voor alle kampgangers.

Opgeven voor de bonte avond kan vanaf heden bij de kampcommissie. Een nummer mag maar éénmaal gedaan worden. Ook hier geldt: wie zich het eerst opgeeft. 

Hou de website van Fortissimo in de gaten voor al het kampnieuws!

Jarigen

 • Simone de Waal

Sponsors: