Privacy

Vastleggen, publicatie en verwerking van persoonsgegevens

Binnen KV Fortissimo vinden wij het goed omgaan met privacygevoelige informatie belangrijk. Wij gebruiken persoonsgegevens zoals: NAW-gegevens, telefoon, E-mailadres, geboortedata, in welk team of in welke commissie een lid zit, of en wanneer je bardienst moet draaien.

KV Fortissimo moet deze gegevens opslaan, verwerken en publiceren (publiek of afgeschermd) om onze vereniging te laten draaien.

KV Fortissimo heeft de verplichting om leden die deel willen nemen aan de korfbalcompetitie op te nemen in de ledenadministratiesoftware Sportlink. Hiervoor neemt Fortissimo de Sportlink dienst af en stelt persoonsgegevens via Sportlink aan de KNKV ter beschikking.

Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt binnen KV Fortissimo door: alle commissieleden en trainers / coaches. Daarnaast worden de gegevens gebruikt door de leden- en contributieadministratie. KV Fortissimo heeft de personen die verantwoordelijk zijn voor de ledencontributie, trainers en coaches toegang verleend voor het gebruik van Sportlink.

Alle commissieleden die te maken hebben met persoonsgegevens, worden geacht hier op een integere manier mee om te gaan, conform de wet op de privacy.

Jarigen

  • Sepp van Lint

JAV 2024

Sponsors: