Contributie

Contributiebedragen per maand seizoen 2022-2023:
Senioren € 24,50*
Jeugd 16 t/m 18 jaar € 17,50*
Jeugd 12 t/m 15 jaar € 14,00*
Jeugd 6 t/m 11 jaar € 11,50*
Jeugd jonger dan 6 jaar € 6,75
Recreanten € 12,00*
Ondersteunend € 7,50
Meetrainend € 11,25
Donateur minimaal € 25.00 per seizoen

*) Inclusief kledingbijdrage á €0,50
Leden met een U-pas krijgen kunnen de betalingen via U-pas laten verlopen. 


Jaarlijks op 1 juli vindt indeling plaats gerekend naar de leeftijd op 1 januari daarop volgend. 
Na opzegging van het lidmaatschap tijdens het seizoen moet er nog 3 maanden doorbetaald worden, dit in verband met KNKV- verplichtingen. 
Alleen bij opzeggingen voor 1 juni, dan is men contributie verschuldigd t/m 30 juni.

De inning van de contributie vindt plaats d.m.v. een maandelijkse automatische incasso.
Inlichtingen contributie: Joost en Elze Stokman: e-mail contributieadministratie@kvfortissimo.nl.
De contributierekening van KV Fortissimo is (IBAN): NL26INGB0003737544

Lidmaatschap opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap doe je schriftelijk of via e-mail bij de ledenadministratie.
Conform artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement van KV Fortissimo, ben je de maand waarin is opgezegd + nog drie volle maanden contributie verschuldigd (met uitzondering van opzeggingen in april of mei, dan ben je contributie verschuldigd tot en met juni).
E-mail ledenadministratie: ledenadministratie@kvfortissimo.nl

Pupil van de week:

Ivo Velema
Lorena van der Tol
Pim Kers

Jarigen

  • Er zijn vandaag geen jarigen

Kamp 2023

Sponsors: