Contributie

Contributiebedragen per maand seizoen 2017-2018:
Senioren € 23,50*
Jeugd 16 t/m 18 jaar € 16,50*
Jeugd 12 t/m 15 jaar € 13,00*
Jeugd 6 t/m 11 jaar € 10,50*
Jeugd jonger dan 6 jaar € 6,00
Recreanten € 11,25*
Ondersteunend € 6,75
Meetrainend € 10,50
Donateur minimaal € 25.00 per seizoen

*) Inclusief kledingbijdrage á €0,50
Leden met een U-pas krijgen korting op de contributie. 


Jaarlijks op 1 juli vindt indeling plaats gerekend naar de leeftijd op 1 januari daarop volgend. 
Na opzegging van het lidmaatschap tijdens het seizoen moet er nog 3 maanden doorbetaald worden, dit in verband met KNKV- verplichtingen. 
Alleen bij opzeggingen voor 1 juni, dan is men contributie verschuldigd t/m 30 juni.

De inning van de contributie vindt plaats d.m.v. automatische incasso (per maand, per kwartaal of per jaar).
Inlichtingen contributie: Joost en Elze Stokman: e-mail contributieadministratie@kvfortissimo.nl.
De contributierekening van KV Fortissimo is (IBAN): NL26INGB0003737544

Lidmaatschap opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap doe je schriftelijk of via e-mail bij de ledenadministratie.
Conform artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement van KV Fortissimo, ben je de maand waarin is opgezegd + nog drie volle maanden contributie verschuldigd (met uitzondering van opzeggingen in april of mei, dan ben je contributie verschuldigd tot en met juni).
E-mail ledenadministratie: ledenadministratie@kvfortissimo.nl

Jarigen

  • Er zijn vandaag geen jarigen

Kamp 2019

Sponsors: