Activiteitenkalender

Seizoen 2019/2020    
     
     
September 2019    
Woensdag 4 september Bestuursvergadering  
Vrijdag 13 september Klaverjassen  
Zaterdag 14 september Opeining seizoen JAC   
Vrijdag 20 september geplande activiteit  
Vrijdag 27 september Darten  
  Vossenjacht/puzzeltocht JAC  
Zaterdag 28 september Recreantentoernooi  
     
Oktober 2019    
Woensdag 2 oktober Bestuursvergadering  
Vrijdag 11 oktober Korfballcafé A, B en C-jeugd  
Vrijdag 18 oktober Klaverjassen  
Zondag 20 oktober geplande activiteit  
     
November 2019    
Woensdag 6 november Bestuursvergadering  
Vrijdag  8 november Bingo disco K, F, E, D, C-jeugd JAC  
Vrijdag 15 november Klaverjassen  
Vrijdag 22 november geplande activiteit  
Vrijdag 29 november Darten  
  Pietentraining K, E en F-jeugd JAC  
     
December 2019    
Woensdag 4 december Bestuursvergadering  
Zondag 15 december Gourmetten B-jeugd  
Vrijdag 20 december Kerst Klaverjassen  
Vrijdag 27 december Schotcompetitie  
     
Januari 2020    
Donderdag 2 januari Bioscoop JAC  
Woensdag 8 januari Bestuursvergadering  
Vrijdag 17 januari Klaverjassen  
  Winterfeest JAC , K, F, E, D en C-jeugd  
     
Februari 2020    
Woensdag 5 februari Bestuursvergadering  
Vrijdag 7 februari Darten  
Vrijdag 14 februari  Korfbalcafé A, B en C-jeugd  
Vrijdag 21 februari Klaverjassen  
     
Maart 2020    
Woensdag 4 maart Bestuursvergadering  
Vrijdag 13 maart Bowlen JAC  
Vrijdag 20 maart Klaverjassen  
Vrijdag 27 maart Darten  
     
April 2020    
Woensdag 8 april Bestuursvergadering  
Vrijdag 10 april Klaverjassen  
Vrijdag 17 april Lentefeest JAC, K, F, E, D, C-jeugd  
     
Mei 2020    
Woensdag 6 mei Bestuursvergadering  
Vrijdag 15 mei Klaverjassen  
Zondag 17 mei  Gourmetten C-jeugd  
     
Juni 2020    
Woensdag 3 juni Bestuursvergadering  
Vrijdag 12 juni Koppelkaarten eind klaverjassenseizoen  
Zaterdag 20 juni Gepplande activiteit  
Maandag 22 juni of JAV  
maandag 29 juni    
     
     
     

 

Jarigen

  • Er zijn vandaag geen jarigen

Sponsors: