24 juni 2024 JAV

Geplaatst 07-06-2024

Hierbij nodigt het bestuur van de Korfbalvereniging Fortissimo te IJsselstein je uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering (J.A.V.) op maandag 24 juni 2024 aanvang 19.45 uur, in het clubgebouw op sportpark IJsseloever. Hiervoor hebben all leden ook een uitnodging via de mail ontvangen.
Indien het aantal statutaire vereiste leden niet aanwezig is, wordt de nieuwe vergadering ingepland op maandag 24 juni 2024 om 20.00 uur.
 
Aanwezigheid
Wij willen je er op attenderen dat ieder lid van 16 jaar en ouder verplicht is de J.A.V. bij te wonen. Indien je om dringende reden toch verstek moet laten gaan, verzoeken we je vriendelijk dit uiterlijk 20 juni door te geven d.m.v. een mail aan secretaris.fortissimo@gmail.com.
 
Vergaderstukken
Uiterlijk 14 juni kan je op de website onder bestuursstukken (na inloggen) de agenda en de stukken vinden die wij gaan behandelen en waarover een besluit moet worden genomen.
 
Voorstellen ter behandeling
Voorstellen ter behandeling tijdens de J.A.V., die passend zijn binnen de uitgangspunten van de J.A.V., dienen uiterlijk 10 juni schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.
 
Tot 24 juni!
 
Namens het bestuur,
 
Mariska van der Vegt-Zwambag, secretaris
E-mail: secretaris.fortissimo@gmail.com
 
 
NB : De stukken volgen uiterlijk 14 juni 2024 onder ‘Bestuursstukken’ op de website en zijn evt. via e-mail op te vragen bij de secretaris (indien gewenst is een papieren exemplaar op afspraak af te halen).

Jarigen

  • Sepp van Lint

JAV 2024

Sponsors: