Bestuurlijk Natuurlijk April 2024

Geplaatst 09-04-2024

Geplaatst door Johan Boer

Categorie Bestuur

Bestuurlijk Natuurlijk

Maandelijks komt het bestuur bij elkaar. De afgelopen bestuursvergadering hebben wij het onder andere over de volgende zaken gehad:

Veilig sportklimaat
Fortissimo heeft een veilig sportklimaat hoog in het vaandel staan. De vertrouwenspersonen en het bestuur hebben bijeenkomsten bijgewoond die vanuit de gemeente georganiseerd werden over dit thema. Een veilig sportklimaat begint namelijk bij een goede basis!
De basiseisen sociale veiligheid noemen we ‘de 4 V's’. Dit zijn: een Verenigingsbrede gedragscode (deze code hebben wij inmiddels geschreven, inclusief een Fortissimo klachtenregeling), een Vertrouwenscontactpersoon op de club (wij hebben er zelfs twee!), een Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers (wordt gevraagd) en Vakkundig geschoolde trainer-coaches (wij werken waar mogelijk aan trainingsbegeleiding en het opleiden van trainers). De 4 v’s bieden een stevig fundament. Clubs die aan de 4 v’s voldoen, bouwen mee aan een sociaal veilige sportomgeving.

Meerjarenbeleidplan 2024-2028
Het huidige meerjarenbeleidplan van Fortissimo moet vernieuwd worden, vandaar dat dit op onze agenda staat. Het concept wordt momenteel gedeeld met meerdere mensen binnen de vereniging, om zo de laatste puntjes op de I te zetten. Op de komende JAV wordt het nieuwe beleidsplan gepresenteerd.

Nieuwe trainer
De TC en het bestuur zijn verheugd dat Sander Hofman per seizoen 2024-2025 de nieuwe hoofdcoach en -trainer wordt van het eerste team van Fortissimo. Het contract is inmiddels ondertekend, Sander heeft zich al kort voorgesteld op de website. Wij wensen Bert en de selectie een goede voortzetting en afsluiting van het huidige korfbalseizoen toe en natuurlijk wensen wij Sander en de selectie alle succes in de volgende seizoenen toe. 

Schoolkorfbal
Vrijdag 5 april jl. organiseerde Fortissimo weer het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi, een mooie evenement om Fortissimo op de kaart te zetten. Veel IJsselsteinse basisschoolleerlingen hebben met plezier deelgenomen aan dit toernooi. Dit jaar waren er maar liefst negen deelnemende scholen met in totaal een inschrijving van 66 teams. Dit betekent: rond de 400 kinderen waren actief op onze velden. Wat een fantastisch resultaat! En wat was het een mooi weer voor de deelnemers en toeschouwers tijdens dit mooie sportevenement. Wij willen alle vrijwilligers die mee hebben geholpen om dit evenement tot een succes te maken, heel erg bedanken. Daarnaast een groot applaus voor de schoolkorfbalcommissie: dankzij hun gedrevenheid en voorbereidingen was het voor Fortissimo een prachtige korfbalmiddag!

Sportfair zondag 30 juni
Een andere activiteit waarmee we Fortissimo zichtbaar maken binnen IJsselstein is de SportFair & Verenigingenmarkt. Het is alweer de 11de editie van dit jaarlijkse evenement waar onze club altijd aan deelneemt. Op deze dag kunt inwoners van IJsselstein kennis maken met sport, cultuur en vrijetijdsbesteding in de gemeente IJsselstein. Ook Fortissimo presenteert deze dag op enthousiaste wijze onze prachtige vereniging. Enthousiaste ‘potentiële’ nieuwe leden kunnen zo laagdrempelig kennismaken met Fortissimo. De ervaring leert dat er uiteindelijk altijd geïnteresseerde kinderen gebruik maken van de gast-trainingen die ze kunnen volgen. Als ze uiteindelijk lid worden is het helemaal leuk. De dag start om 11:00 en eindigt om 16:00 uur. Wij kunnen deze dag een aantal vrijwilligers die een uurtje willen helpen goed gebruiken. Leden van het bestuur zijn aanwezig en we zien ook graag leden van alle leeftijden die een balletje komen schieten tijdens de sportfair. Er komt eerdaags een oproep waarin we een klein beroep doen op de leden. Zetten jullie de datum alvast in de agenda? Help je mee?

Het bestuur

Jarigen

  • Sepp van Lint

JAV 2024

Sponsors: