Update over zaalcompetitie (01-12-2021)

Geplaatst 01-12-2021

Geplaatst door Tim van der Weert


Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag d.d. 26 november heeft de KNKV gisteren onderstaand ten aanzien van de zaalcompetitie t/m 18 december besloten:

Trainingsmogelijkheden
Vooralsnog kunnen we niet na 17.00 uur trainen. De mogelijkheden om voor 17.00 uur te trainen zijn beperkt. In beginsel zijn er dan ook geen trainingen. Indien een team inclusief trainer toch tussen 5.00-17.00 uur wilt trainen dan kunnen ze dit aangeven bij de TC. Dan gaat de TC en het bestuur kijken of er zaalruimte beschikbaar is. Dit kunnen we vooraf niet garanderen.  
 
Breedtekorfbal
Het KNKV heeft besloten dat de huidige breedtekorfbalcompetitie doorgang vindt waar mogelijk, conform de huidige competitieopzet. Alle wedstrijden voor 17.00 gaan dus gewoon volgens het huidige programma door (starttijd uiterlijk 16.00).
Tenzij de tegenstander aangeeft niet te willen spelen of de wedstrijd wil verplaatsen.
 
Wij zien dat verenigingen er verschillend in staan. Dus wij gaan met alle tegenstanders proactief contact opnemen. Indien er daardoor wijzigingen komen in het wedstrijdprogramma, nemen wij met de desbetreffende trainers contact op.
 
Wedstrijden die na 17.00 uur gespeeld worden gaan NIET door, maar moeten wel verzet worden. We kijken of daar op korte termijn mogelijkheden voor zijn. Zo niet, dan wordt het later in het zaalseizoen. Dit wordt ook met de desbetreffende trainers opgenomen.
 
Dit geldt dus voor de F-, E en D-jeugd, C3 & C2, B2, A3, Senioren 3 & 4.
 
Het uitgangspunt bij de midweekwedstrijden is dat deze NIET doorgaan en naar alle waarschijnlijkheid ook NIET verzet gaan worden.
 
Wedstrijdkorfbal
Het KNKV heeft besloten dat de wedstrijdcompetitie niet in de huidige vorm doorgaat en dat er vanaf het nieuwe startmoment met een alternatieve opzet van de zaalcompetitie komt. Tot die tijd kunnen de betreffende teams de wedstrijden zoals momenteel gepland spelen (het worden dus eigenlijk oefenwedstrijden). Hierbij geldt wel het uitgangspunt dat de wedstrijden voor 17.00 uur gespeeld moeten worden. Tenzij de tegenstander aangeeft niet te willen spelen. Wedstrijden die na 17.00 uur gespeeld worden gaan in principe NIET door.
 
Wij gaan met alle tegenstanders proactief contact opnemen. Indien er daardoor wijzigingen komen in het wedstrijdprogramma, nemen wij met de desbetreffende trainers contact op.
 
Dit geldt dus voor de C1, B1, A2 & A1, Senioren 2 & 1.
 
Ten aanzien van het vervolg van de competitie komt er een hybride model met combinaties van poules met zes en vier ploegen, eventueel in combinatie met kruiswedstrijden. Voor aanvang van de nieuwe alternatieve competitie komt het KNKV met een nadere uitwerking van de promotie/degradatieregeling.
 
Vragen
Meer informatie lees je in het bericht en de FAQ van het KNKV. Voor alle overige vragen kan je terecht bij de Technische Commissie via: technische-commissie@kvfortissimo.nl
 
Namens de Technische Commissie,
Tim

Jarigen

  • Er zijn vandaag geen jarigen

Sponsors: