Bestuurlijk Natuurlijk September 2021

Geplaatst 23-09-2021

Geplaatst door Guus Langemeijer

Categorie BestuurContributie betalingen
Om een beter inzicht te hebben in de kasstroom van de contributiebetalingen zou het wenselijk zijn als iedereen maandelijks betaald. Momenteel lopen kwartaal en maandbetalingen door elkaar heen, een enkeling betaalt ook nog eens per jaar.

Reden voor een maandelijkse incasso zijn:
  • Beter inzicht in de kasstroom omdat de inkomsten een stabiel patroon hebben. Minder pieken en dalen doordat de jaarbetalingen en kwartaalbetalingen niet maandelijks binnenkomen
  • Minder handmatige correcties in het geval dat nieuwe leden beginnen of stoppen en er minder dan een geheel kwartaal of jaar geïncasseerd moet worden. Dit geldt zowel voor leden die gedurende een kwartaal of jaar beginnen, als voor leden die stoppen.
  • Minder gevallen van ontoereikend saldo. Doordat er maandelijks een lager bedrag wordt afgeschreven zal het minder vaak voorkomen dat er onvoldoende saldo op de rekening staat.
 
Hoe gaan we dit aanpakken?
Binnenkort zal de contributie administratie de leden van wie de incasso aangepast zal worden gaan informeren. Bij leden die nu per kwartaal contributie betalen zal per 1-1-2022 de incasso naar maandelijks aangepast worden. Voor leden die nu contributie per jaar betalen zal per 1-7-2022 de incasso aangepast worden.                                                                     
De incasso-opdrachten zullen door de administratie worden aangepast, de leden hoeven verder zelf geen actie te ondernemen.
Heb je hier nog vragen over neem dan contact op met de contributie administratie, contributiefortissimo@gmail.com
 
Conceptnotulen JAV
De notulen van de JAV zijn te vinden op de site onder het item bestuursstukken.           
Degene die aanwezig waren hebben een maand de tijd om eventuele reacties op te sturen.

Jarigen

  • Kiara van Ledden

Sponsors: