​Wat doen we met de JAV?

Geplaatst 27-12-2020

Geplaatst door Johan BoerSinterklaas is alweer lang vertrokken en kerst ligt vlak achter ons. Het was niet de kerst zoals we gewend zijn, maar ik hoop dat jullie ondanks dat fijne feestdagen hebben gehad. Door alle maatregelen rondom de corona-uitbraak zijn er veel vragen en beslissingen op de bestuurstafel geland die we nog niet eerder voorbij hadden zien komen. Daaronder ook de bovenstaande vraag. Elke bestuursvergadering weer.

In april en mei dachten we nog dat het eventueel in de sporthal zou kunnen met alle stoeltjes 1,5 meter uit elkaar. Ook een digitale zoom-vergadering hebben we overwogen, maar een enquête (weliswaar op facebook) wees uit dat we daar de handen niet echt voor op elkaar kregen. 
We dachten toen dat het uitstellen van de JAV tot later in het jaar de beste keuze was. Inmiddels is het behoorlijk later in het jaar en is de situatie van nu nog heftiger dan de situatie van april. Geen competitie, geen trainingen en ook de jeugd kan en mag niet trainen in de sporthal tot 18 januari.

Dit betekent dat we nog steeds geen JAV kunnen organiseren. Volgens onze statuten zijn we nu door onze uitstel-periode heen. De JAV mag tot een half jaar na afloop van het financiële boekjaar uitgesteld worden. Met die wetenschap lag deze vraag die in de titel gesteld is op 4 december weer op de bestuurstafel. In het kader van “nood breekt wetten” (of in dit geval statuten) hebben we het volgende besloten :
 
  • De verplichtingen die wij als bestuur hebben t.a.v. het jaarverslag en verantwoording (artikel 18), zijnde de financiële verantwoording, worden digitaal gecommuniceerd. Op de website is het financieel verslag in te zien onder de map “Bestuursstukken”. 
  • In dezelfde map kan het verslag van de kascommissie ingezien worden. De kascontrole heeft wel op tijd plaatsgevonden en de kascommissie heeft voorgesteld het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
  • De samenstelling van de Technische Commissie die de facto is ontstaan met het afscheid van Bert Varwijk en het aantreden van Tim van der Weert wordt bij deze geformaliseerd. De volledige samenstelling van de Technische Commissie voor het seizoen 2020-2021 is: Tim van der Weert, Angelique Hol, Adri Gerrits, Joëlle Rehorst, Ellis Hessing en Martijn Sprangers.
  • De Grote Club-Actie is toegewezen (en ook reeds uitgevoerd) aan de kampcommissie. Sinds jaar en dag wordt de Grote Club Actie door de kampcommissie georganiseerd dus dat hebben we dit jaar ook zo gedaan. Er waren geen andere aanvragers om dit te organiseren.
  • Binnen het bestuur waren Guus Langemeijer, Annemieke Verweij, Myra van Vliet en Johan Boer aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen andere kandidaten aangediend. Vooralsnog gaan we als bestuur in dezelfde samenstelling door totdat er weer een JAV gehouden kan worden. 

 
Mocht iemand van jullie vragen hebben over de stukken of de wijze waarop we omgegaan zijn met de bovenstaande punten, dan horen wij dat graag van jullie via bestuur@kvfortissimo.nl. Ook andere vragen die op een JAV thuishoren kunnen natuurlijk gesteld worden. Vragen die worden ingediend tot 11 januari (2 weken na publicatie van dit stuk) worden voorzien van een reactie.

Jarigen

  • Fay Roodenburg

Sponsors: