Jubilarissen,van 25 tot 50 jaar lid

Geplaatst 30-10-2020

Geplaatst door Johan Boer


Het is goed gebruik bij Fortissimo dat een 25-, 40- of 50-jarig jubileum als lid luister wordt bijgezet met een bezoekje van een bestuursdelegatie, een bos bloemen en een jubileum-pen.
Deze bezoekjes worden vaak in het geheim voorbereid met partners of vriend(inn)en van de jubilaris om er ook een verrassingseffect aan te geven. In de afgelopen maanden zijn diverse van deze bezoekjes gepland en weer afgezegd in verband met corona-maatregelen. Ook het alternatief om bij de eerste veld-wedstrijd van ons eerste team een aantal jubilarrissen uit te nodigen om in het zonnetje te zetten werd om dezelfde reden geen succes.

Guus vond terecht dat deze jubilea niet ongemerkt voorbij mochten gaan en kon ook niet meer wachten tot we weer met een grotere delegatie op pad zouden gaan. Hij is de afgelopen dagen bij de vijf jubilarissen die op ons lijstje stonden langsgegaan om ze in het zonnetje te zetten. 
  We beginnen met onze oudst-gediende van dit rijtje: Ed van Moolenbroek.
Ed is al 50 jaar lid van Fortissimo en heeft binnen Fortissimo naast spelen in het eerste ook veel vrijwilligerswerk gedaan. Uiteraard mag 10 jaar voorzitterschap en het ere-voorzitterschap daarbij niet onvermeld blijven. Gefeliciteerd Ed, en op naar de 60 (Die pennen hebben we nog niet....).
Sjaak Ozinga is een vertrouwd gezicht op de Fortissimovelden. Vele Fortissimo-leden hebben training gehad van Sjaak in de loop der jaren. Sjaak is inmiddels al 40 jaar lid en ik heb van een betrouwbare bron (Facebook) vernomen dat Sjaak destijds na een schoolkorfbaltoernooi bij Fortissimo is blijven hangen. Nog steeds een beproefd recept. 
Sjaak is nog steeds actief als coach en trainer en we hopen dat we hem nog lang tussen en langs de Fortissimo-lijnen mogen zien. 
 
  Mart Vink is de tweede ere-voorzitter die we als jubilaris in het zonnetje hebben mogen zetten.
Mart is inmiddels 25 jaar lid van Fortissimo. Onder het voorzitterschap van Mart heeft Fortissimo in de periode rond de eeuwwisseling van accomodatie geruild met de hockey-vereniging. Fortissimo kreeg daarmee de beschikking over kunstgras. Daarbij werd ook de toezegging voor nieuwe kunstgrasvelden uit-onderhandeld en is de basis gelegd voor de prachtige accommodatie die we nu hebben.Ook bij de totstandkoming van de sporthal heeft Mart een grote rol gespeeld. 
De volgende 25-jaar jubilaris is Angela Regts, één van de drie zussen Regts die lid zijn. Angela is in de afgelopen jaren zowel als speelster en als vrijwilliger op het veld te vinden geweest. Vaak als trainster van de kleintjes maar tegenwoordig als coach van het derde en speelster en invaltrainer bij de recreanten.   
  Mark van der Vusse is onze laatste jubilaris in het rijtje van vijf. Als Fortissimo hebben wij Mark enkele jaren uitgeleend aan Dalto waar hij op top-niveau gekorfbald heeft. Ondanks al die wedstrijden in het geel bleef zijn hart rood-wit en is hij lid gebleven van Fortissimo. Na de Dalto-jaren heeft Mark nog enkele jaren in ons eerste gespeeld. Inmiddels vertoont Mark zijn korfbalkunsten op woensdag-avonden in de Midweek.   

Over het vieren van jubilea:

Het verrassen van jubilarissen met een bloemetje en een jubileum-pen is één van de leukere klusjes als bestuurslid. We proberen natuurlijk naar eer en geweten iedereen die recht heeft op een jubileumviering te bezoeken. Als bestuur zijn we hierbij afhankelijk van een administratie. Soms worden jubilea vanuit de administratie niet gemeld omdat er een onderbreking van het lidmaatschap is geweest. Of dat terecht is of niet weten wij niet, maar in dat geval blijft een jubileum dus onopgemerkt.
Als iemand het gevoel heeft dat zijn jubileum onopgemerkt voorbij is gegaan, meld dat dan aan ons en dan kunnen wij dat nakijken en vertellen hoe het zit. Je loopt dan wel het risico dat de verrassing weg is. Dit geldt overigens ook voor mensen die in een ver verleden een jubileum gemist hebben. Op facebook zag ik daar wat meldingen over voorbij komen. Als er 15 jaar geleden een jubileum gemist is, kan je dat het huidige bestuur moeilijk aanrekenen, maar als iemand nog een pen en een bloemetje tegoed meent te hebben, dan horen we het graag.

Namens het bestuur,
Johan

Jarigen

  • Adri Gerrits

Sponsors: