VOG verklaring aanvragen

Geplaatst 13-01-2020

Geplaatst door Guus Langemeijer


Beste allemaal,

Medio november hebben de trainers een mail ontvangen, waarin zij een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) konden aanvragen. Een aantal heeft dit inmiddels gedaan. Wat mogelijk nog niet bekend is, is  dat een kopie van deze VOG, per mail naar de ledenadministratie moet worden gestuurd. Esther van Aken slaat dit dan op in Sportlink, zodat het ook gelijk AVG-proof is. Hierbij nog even een reminder voor diegenen die dat nog niet hebben gedaan: vraag je VOG aan en stuur deze dan aan de ledenadministratie ledenadministratie@kvfortissimo.nl. Alvast bedankt iedereen!

Daarnaast is het goed om te melden dat we ook dit komende jaar weer voldoen aan de vereisten voor een vereniging met een goed preventief beleid. Dat betekent niet alleen dat we gratis Verklaringen Omtrent Gedrag mogen aanvragen, maar ook dat we ons bewust zijn van de afspraken die we binnen de vereniging hebben gemaakt om ervoor te zorgen dat we een veilige en gezonde sportvereniging zijn. Laten we er met z’n allen een mooi jaar van maken.
 
Bestuur Fortissimo, Alwin en Roos, vertrouwenspersonen Fortissimo

Jarigen

  • Jenneke Heising

Kamp 2024

Sponsors: