Bestuurlijk Natuurlijk December 2019

Geplaatst 23-12-2019

Geplaatst door Guus Langemeijer


Scheidsrechterscommissie is naarstig op zoek naar nieuwe leden.

Aan het einde van dit jaar zullen er binnen de scheidsrechterscommissie verschillende mensen de commissie verlaten.
Wij zijn dan ook druk op zoek naar mensen die de scheidsrechterscommissie willen komen versterken, om zo ook in het seizoen 2020/2021 alles weer vlekkeloos te laten verlopen.
Hierbij een opsomming van de personen die de scheidsrechterscommissie zullen verlaten, en wat hun specifieke taken zijn.
Arno Sterkenburg :  Algemeen
Lukas Bergman :  Contact onderhouden met de jeugd teams
Patrick v Klaveren : Plannen scheidsrechters
Tycho Konings : PR
 
Aanwezigheid op de zaterdagen:
Zoals de meesten wel weten proberen wij op iedere zaterdag aanwezig te zijn op het veld of in de zaal om scheidsrechters waar nodig te begeleiden bij hun wedstrijd. Op deze manier kunnen wij de scheidsrechters helpen om het fluiten makkelijker te maken. Ook checken wij of alle scheidsrechters die aangewezen zijn om die dag te fluiten ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Bij afwezigheid van de aangewezen scheidsrechter zal er ter plekke geïmproviseerd moeten worden.
Cursus:
Hiervoor zijn wij opzoek naar iemand die inzicht heeft van zowel de spelregels, als iemand die weet hoe het is om een wedstrijd te fluiten. Deze persoon moet haar kennis over kunnen dragen aan de leden die deze cursus volgen.
De cursus bevat 2 cursus avonden, analyseren van wedstrijden met de cursisten en het begeleiden van de cursisten bij het fluiten van de eerste wedstrijden.
Planning:
Wij zijn op zoek naar iemand die het inzicht heeft om goede en overzichtelijke planningen te maken, en die op laatste momenten nog oplossingen kan proberen te vinden voor een probleem, zodat er geen wedstrijd in gevaar komt, omdat er geen scheidsrechter op staat. (ca 1 a 2 uur per week uitgezonderd start competitie)
Contact onderhouden met de jeugdteams:
Hierbij zijn wij vooral opzoek naar iemand die veel contact heeft met de jeugd-teams (A en B) om belangrijke zaken te vermelden, en om eventuele problemen aan te horen van deze teams.
Voorzitter:
Iemand die vooral sturend op kan treden, vergaderingen voorbereid en het klankbord is voor de  commissie leden.Jaarplan 2019-2020.

Naar aanleiding van het jaarplan 2018-2019 en de algemene ledenvergadering, heeft het bestuur en de TC zich gebogen over de invulling van het jaarplan 2019-2020. Binnen dit plan staan wederom onze drie pijlers (geformuleerd in het beleidsplan 2018-2023) voor dit korfbaljaar centraal:
 
Zichtbaarheid:
De acties die 2018-2019 zijn uitgezet worden voortgezet: De bekendheid van Fortissimo bij de IJsselsteinse bevolking en bedrijfsleven vergroten met als doel het ledenaantal te verhogen en de vereniging voor sponsoren aantrekkelijker te maken. Allerlei activiteiten worden georganiseerd, zoals: sportfair, toernooien, schoolkorfbal, het inzetten van onze combinatiefunctionaris binnen de IJsselsteinse scholen en PR-activiteiten om meer te laten zien wie we als vereniging zijn. 
Cultuur:
De betrokkenheid van de leden vergroten met als doel het aantal vrijwilligers binnen de vereniging te verhogen waardoor de lasten beter verdeeld kunnen worden. We gaan dit korfbaljaar nog meer vrijwilligers binnen de vereniging betrekken door middel van vrijwilligersbeleid en het invoeren van een puntensysteem.
Structuur:
De organisatie en communicatie binnen de vereniging moet kwalitatief verbeterd worden. Afgelopen jaar is ingezet op het verbeteren van de efficiency en de kwaliteit op het gebied van het korfbalspel, dit zal de komende twee jaar voortgezet worden. Binnen de structuur van de vereniging is de TC een belangrijke schakel. De TC wil zichtbaarder worden binnen de vereniging qua structuur, rollen en taken. De trainersbegeleider wordt nog breder ingezet op inhoud en kwaliteit van de trainingen. De technische visie op korfbal wordt gefinetuned en zichtbaar in de vereniging. Het doel is dat de structuur en organisatie voor iedereen helder is: “Zo organiseren wij het binnen Fortissimo, want Fortissimo dat zijn WIJ!”
Het jaarplan 2019-2020 staat op de website, onder ‘bestuursstukken’.


Iedereen hele fijne dagen toegewenst, geniet van de Christmas Holidays en voor 2020 veel geluk en voorspoed.

Jarigen

  • Jenneke Heising

Kamp 2024

Sponsors: