Kamp 2020 - Het aanmelden

Geplaatst 18-10-2019

Opgeven voor kamp 2020:
Het is bijna zover: de start van de inschrijving voor het Fortissimokamp 2020 (de 42e editie!) tijdens het Pinksterweekend van 30 en 31 mei en 1 juni 2019. Omdat we iedereen evenveel kans willen geven om mee te gaan op kamp, hebben we een aantal spelregels bepaald. Lees ze goed door, zodat je precies weet hoe het opgeven in zijn werk gaat. Zowel voor jeugd- als seniorenleden gelden dezelfde spelregels. 

 
Opgeven:
Vanaf 1 november heb je één week de tijd om je op te geven voor het kamp. Alleen opgaves t/m 7 november worden meegenomen bij de loting.
Opgeven is: al je gegevens (zie verderop in dit bericht) mailen naar kampcommissie@kvfortissimo.nl EN betalen. Geen gegevens OF geen betaling is géén geldige opgave!
Om mee te mogen op kamp moet je lid, functionaris of donateur zijn van K.V. Fortissimo.
Bij de loting moet de kampcommissie rekening houden met de optimale indeling van de slaapkamers.
Word je uitgeloot, dan kun je op de reservelijst geplaatst worden. Meld dit bij opgave, wanneer je hiervoor in aanmerking zou willen komen. Er kunnen helaas geen plekken gereserveerd worden voor kinderen die gedurende het jaar nieuw lid worden van de vereniging.
Een optie is om bij opgave te melden dat je niet mee wilt gaan als (naam) uitgeloot wordt. (Er zijn altijd kinderen die alleen samen met een teamgenootje/vriendje/vriendinnetje/broer/zus mee willen gaan). Hier kunnen we dan rekening mee houden.
Een uitloting voor het kamp dit jaar, is een garantie voor deelname aan het kamp volgend jaar.
De kinderen van kampfunctionarissen zijn automatisch verzekerd van een plekje. Wel ook deze kinderen aanmelden en graag alle gegevens aan de kampcommissie doorgeven.
Voor 1 december 2019 hoor je per mail of je mee mag of niet.
 
De gegevens die we bij aanmelding van je nodig hebben:
Naam deelnemer;
Adres en huisnummer;
Postcode en plaats;
Geboortedatum;
Spelend in team;
Man of vrouw;
E-mail adres;
Telefoonnummer voor noodgevallen (thuisfront, familie, etc.);
Bijzonderheden deelnemer (diëten, allergieën, medicijngebruik of overige bijzonderheden; te denken aan omgangsvormen, gedragsstoornissen, etc.) Ook al is dit reeds bekend gemaakt bij ons of je trainer, we willen dit toch weten.
Optioneel: bij uitloting wil ik op de reservelijst ja/nee en ik wil niet mee als ……………….uitgeloot wordt.

Kampfoto's worden op de website van Fortissimo geplaatst (beveiligd, achter de ledenkoppeling). Met je opgave geef je hier toestemming voor. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan dien je dit specifiek aan te geven. 

Kosten:
Voor Kamp 2020 zijn de kosten als volgt vastgesteld:
Kampgangers 0 tm 3 jaar:              € 55,-
Kampgangers > 4 jaar:                   € 75,-
Commissieleden:                            € 65,-
*Onder commissieleden verstaan wij leden van de kampcommissie, cateringploeg, spelploeg en de kampmoeders.
Het kampgeld kun je overmaken naar bankrekeningnummer: NL03RABO01024.73.129 ten name van Korfbalvereniging Fortissimo te IJsselstein. Onder vermelding van "kampbijdrage" en je naam. 
Wij willen het kamp voor iedereen leuk, aantrekkelijk en betaalbaar houden. Vandaar dat we een aantal mogelijkheden bieden om het kampgeld terug te verdienen.

Uitgangspunten terugverdienen:
De kampcommissie organiseert een aantal acties waaraan je (vrijblijvend) mee kunt doen.
Wanneer je aan (een van) deze acties mee doet zorg je voor inkomsten voor het kamp. Een gedeelte hiervan krijg je van ons terug om je eigen kampgeld mee naar beneden te halen. 
Iedereen kan aan de acties mee doen: zowel jeugd- als seniorenleden. 
Je kunt net zoveel geld terugverdienen als je zelf wilt. Hoe meer je je inzet bij de acties, hoe meer geld je terug verdiend.Tot maximaal het kampgeld van jou en je gezinsleden. 
Bij opgave voor kamp betaal je het hierboven vastgestelde bedrag. Terugverdiend geld wordt door ons administratief bijgehouden en later teruggestort. 
 
1) De eerste actie waarmee je geld kunt terugverdienen is bijna afgelopen: de Grote Club Actie. Voor ieder verkocht lot kun je € 1,- terug verdienen van je kampgeld. Verdere informatie omtrent de Grote Club Actie zie je in onze aparte informatiebrief daaromtrent (zie www.kvfortissimo.nl of de Fortissimo Facebook).
 
2) Voor de leden die wat minder van het ‘langs de deuren gaan’ zijn bieden wij onze volgende terugverdien-actie aan: de Speculaas Actie. Voorafgaand aan de Sinterklaastijd verkopen wij speculaaspoppen voor de vereniging. Vooral aan bedrijven die dit als presentje willen uitdelen aan hun personeel, of juist aan de klanten. Of als presentje voor een hele familie. Een warm gebaar in de koudere maanden van het jaar. Voor iedere verkochte pop kun je € 0,50 terug verdienen van je kampgeld. Je leidinggevende warm maken voor deze actie kan je dan zomaar ook zelf geld opleveren. Verdere informatie omtrent de Speculaasactie t.z.t. in onze aparte informatiebrief daaromtrent (zie www.kvfortissimo.nl of de Fortissimo Facebook). 
 
Betalen in termijnen
We bieden de mogelijkheid om het kampgeld in termijnen te betalen. Het eerste termijn is bij opgave en is € 25,-, het tweede termijn is € 25,- en dat moet binnen zijn  voor 1 februari '20 en het laatste termijn is € 25,- wat binnen moet zijn voor 1 april '20.
 
Afmelden voor kamp
Uiteraard kan er (onverwachts) iets zijn waardoor het niet lukt om mee te gaan op kamp.
Aangezien er  voor ons kosten aan verbonden zijn, zijn wij genoodzaakt deze in rekening te brengen. Het volgende is hierover afgesproken:
Meld je je af tussen 1 november '19 en 1 april '20 zijn de kosten € 15,-, doe je dit in de maand april dan zijn de kosten € 25,- en vanaf 1 mei '20 tot aan het kamp betaal je het volledige bedrag.
 
Mochten er nog vragen zijn dan zijn wij bereikbaar via kampcommissie@kvfortissimo.nl
 
Groet

De Kampcommissie
Ellen Klein, Maaike Volaart, Marianne van Schaik en Roos van Doorn

Jarigen

  • Jenneke Heising

Kamp 2024

Sponsors: