Bestuurlijk Natuurlijk September 2019

Geplaatst 12-09-2019

Geplaatst door Guus Langemeijer


Bestuurlijk Natuurlijk September 2019
 
Roken op het Sportpark 
Roken binnen in openbare ruimtes is al geruime tijd taboe.
Ook het roken buiten bij openbare gelegenheden wordt steeds meer teruggedrongen, denk aan rookvrije terrassen, schoolpleinen etc. Het zal een kwestie van tijd zijn dat ook sportparken rookvrij gaan worden. Binnen Fortissimo is door de leden al meerdere keren gevraagd om hier aandacht aan te schenken.
Er is nu op het terras een bord opgehangen met de tekst, op naar een rookvrije generatie, roken op het terras verboden. Hiermee lopen we in de pas om het roken verder terug te dringen. Laten we er samen op toezien dat dit ook gebeurt, spreek elkaar aan als rokers zich hier niet aan houden. Dit is niet alleen een taak van de bestuursleden maar van ons allemaal.
Achter bij de container staat een grote asbak, hier mag nog gerookt worden voor degene die daar behoefte aan hebben.
 
Sportfair
Het is alweer even geleden maar de sportfair die zaterdag 13 juli is gehouden op het podium, is druk bezocht. Het is belangrijk dat Fortissimo zich daar presenteert. “Onbekend maakt onbemind” is een belangrijk spreekwoord wat nog steeds opgaat. Veel dank aan Nadine en Jennifer die deze dag wederom voortreffelijk hebben georganiseerd en natuurlijk aan iedereen die deze dag aanwezig was.
 
Verzoek scheidsrechterscommissie
De scheidsrechtercommissie heeft gevraagd om nogmaals onder de aandacht te brengen dat na afloop van een wedstrijd het de gewoonte is dat alle spelers en de coach de scheidsrechter een handje geven. Fluiten is niet altijd een dankbare taak, je ziet het in alle takken van sport. Maar zonder scheidsrechters ook geen wedstrijd! Ook al is het verloop van de wedstrijd niet gegaan zoals je had verwacht, wees sportief en geef elkaar een hand.
 
Bestuurskamer
Een bestuurskamer is er om te vergaderen en wanneer dat nodig is even één op één met elkaar te overleggen. In de huidige situatie is dat helaas bijna onmogelijk. Het lijkt meer op een opslagruimte dan een vergaderruimte. Wij zijn nu bezig om alles wat er niet thuis hoort op te ruimen en of weg te gooien. Aan een ieder het verzoek geen spullen meer in de bestuurskamer en/of het feesthok neer te leggen. Mocht je hieromtrent vragen hebben neem dan contact op met Guus Langemeijer.
 
 
AVG
De wetgeving m.b.t. privacy is aanzienlijk veranderd: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in werking getreden. Dit betekent dat wij elke speler en ouder/verzorger van een speler jonger dan 16 jaar, voor elke foto of andere persoonsgegevens om toestemming moeten vragen, voordat wij dit op social media en/of op onze website mogen plaatsen of via andere communicatie uitingen mogen gebruiken. We hopen dat jullie begrijpen dat dit voor onze vereniging een hele klus is! Dit onderwerp ligt dan ook al langer op de bestuurstafel.
We hebben in overleg en met hulp van derden een digitaal toestemmingsformulier gemaakt, omdat wij denken dat dit de snelste manier is om de informatie te ontvangen die nodig is om binnen Fortissimo AVG-proof te zijn.
We willen jullie daarom vragen om één keer toestemming te geven voor het delen van persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn: gegevens in sportlink, het plaatsen van foto’s van jou of jouw kind op onze website, bewaren van gegevens bij het beëindigen van het lidmaatschap voor het organiseren van een reünie. (In het digitale toestemmingsformulier wordt een en ander nader uitgewerkt en toegelicht).
Ieder Fortissimo- lid krijgt binnenkort een mail toegestuurd met het digitaal toestemmingsformulier waarin voor allerlei zaken wel/geen toestemming gegeven wordt. Gevraagd wordt het formulier in te vullen, daarna wordt het automatisch naar het bestuur gestuurd ter verwerking. Dit zullen wij eenmalig doen.
PS De toestemming kan tijdens het lidmaatschap ten alle tijden veranderd worden door een mail te sturen (contactadres: privacy@kvfortissimo.nl).
Wij hopen op een vlotte medewerking van een ieder.
 
Voor eventuele reacties en op of aanmerkingen graag een mail naar het  bestuur.   bestuur@kvfortissimo.nl
 

Jarigen

  • Jenneke Heising

Kamp 2024

Sponsors: