Uitvoering Preventief Beleid en Verklaring Omtrent Gedrag

Geplaatst 03-05-2019

Geplaatst door Jennifer Regts


Op zondag 14 april jl. zijn de nieuwe velden geopend. Echt iets om trots op te zijn! Op die dag hebben we ook het logo onthuld, waarmee we ook willen uitdragen hoe we als korfbalvereniging Fortissimo met elkaar en anderen om willen gaan. Dit logo is een gevolg van het uitvoeren van het preventief beleid, zoals we dat vorig jaar op de ledenvergadering hebben aangenomen.

 

Hier een afbeelding van het logo.

Centraal staat de sportiviteit, veiligheid, het respect en de ontwikkeling van de leden van Fortissimo.

Als onderdeel van de veilige omgeving voor de leden, is onlangs ook een begin gemaakt met het opvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). We vinden het binnen Fortissimo belangrijk dat iedereen die uit naam van de vereniging met minderjarigen omgaat, deze verklaring in zijn bezit heeft. Inmiddels hebben alle bestuursleden, de vertrouwenspersonen, de leden van de Technische Commissie, de leden van de Kampcommissie en de leden van de Scheidsrechterscommissie hun VOG binnen. Binnenkort zullen nog andere commissies worden benaderd en met ingang van het seizoen 2019 – 2020 zullen ook alle meerderjarige trainers over een VOG moeten beschikken.
Dit proces zal worden gecoördineerd vanuit de vertrouwenspersonen, Roos en Alwin.
 
Als bestuur vinden we het fijn dat we binnen Fortissimo ook deze stap hebben gezet en een groot aantal andere verenigingen hierin zijn gevolgd.
 
Groeten namens het bestuur

Jarigen

  • Guus Langemeijer

Sponsors: