Bestuurlijk Natuurlijk December 2018

Geplaatst 17-12-2018

Geplaatst door Guus Langemeijer


Bestuurlijk Natuurlijk December
 
Beleidsplan

In de algemene jaarvergadering van 2018, heeft het bestuur het meerjaren beleidsplan 2018-2023 gepresenteerd.
De drie pijlers die als uitgangspunt fungeren, zijn: zichtbaarheid, cultuur en structuur.

Op grond van deze pijlers heeft het bestuur een jaarplan 2018-2019 geformuleerd en besproken met de technische commissie, met als doel om planmatig te werken om onderstaande drie doelstellingen te behalen:
1. De bekendheid van Fortissimo bij de IJsselsteinse bevolking en het IJsselsteinse bedrijfsleven vergroten met als doel het ledenaantal te verhogen en de vereniging voor sponsoren aantrekkelijker te maken.
2. De betrokkenheid van de leden vergroten met als doel het aantal vrijwilligers binnen de vereniging te verhogen waardoor de lasten beter verdeeld kunnen worden.
3. De organisatie en communicatie binnen de vereniging moet kwalitatief verbeterd worden. De komende drie jaar zal met name gericht zijn op het verbeteren van de efficiency en de kwaliteit op het gebied van het korfbalspel.

Het plan van aanpak gericht op de activiteiten die we gaan ondernemen dit korfbaljaar om aan deze doelstellingen te werken, is als bijlage bij de bestuursstukken op de website in te zien.
 
Kerstvakantie

In tegenstelling tot de afgelopen jaren ligt de competitie dit seizoen drie weken stil.
Nadat zaterdag 15 december de laatste wedstrijden zijn gespeeld is de eerstvolgende competitiedag pas 12 januari in het nieuwe jaar.
Een mooie gelegenheid om even niet met korfbal bezig te zijn, maar de aandacht te vestigen op andere zaken waar we vaak niet aan toekomen.
Het bestuur wenst iedereen fijne kerstdagen, een mooie jaarwisseling en een gezond, sportief en gelukkig 2019.
Tot ziens in het nieuwe jaar.

Jarigen

  • Anita Vink
  • Ria de Korte

Sponsors: