Bestuurlijk Natuurlijk Oktober 2018

Geplaatst 07-10-2018

Geplaatst door Guus Langemeijer


Hangjeugd bij de sporthal

Zoals jullie ongetwijfeld al eens gezien zullen hebben zit er regelmatig een groep jongeren op de bankjes voor de sporthal. Tot voor kort gedroeg deze groep zich fatsoenlijk richting onze leden, alhoewel ze er wel een rotzooi van maken rond de bankjes. Vorige week hebben wij van een verontruste ouder een mail ontvangen dat haar dochter door deze groep werd nageroepen en er zelfs iets naar haar gegooid werd. Bij navraag bij andere meisjes gaven die ook aan dat ze wel eens worden nageroepen. Dit hebben wij direct onder de aandacht van de gemeente gebracht en we hebben verzocht om de bankjes die bij de sporthal staan te verwijderen.  Reactie van de gemeente was dat zij dat intern gaan bespreken, maar ook werd gevraagd om eventuele incidenten te melden via info@ijsselstein.nl.
Onze oproep aan jullie is om, als er overlast van deze groep wordt ervaren, dat bij ons te melden via bestuur@kvfortissimo.nl , maar ook een melding bij de gemeente te doen.
Daardoor krijgt de gemeente ook inzicht in de ernst van de situatie. Het kan niet zo zijn dat onze kinderen met een vervelend gevoel langs deze groep moeten lopen als ze gaan trainen. Daar moeten we de gemeente van zien te overtuigen door het te melden als er overlast wordt ervaren.
 

Jaarplan.

In de eerste bestuursvergadering van dit seizoen heeft het bestuur zich gebogen over de invulling van het jaarplan 2018-2019. Binnen dit plan zijn onze drie pijlers (geformuleerd in het beleidsplan 2018-2023) voor dit korfbaljaar uitgewerkt:
 

Zichtbaarheid:
De bekendheid van Fortissimo bij de IJsselsteinse bevolking en het IJsselsteinse bedrijfsleven vergroten met als doel het ledenaantal te verhogen en de vereniging voor sponsoren aantrekkelijker te maken. Ons plan van aanpak hierbij: het organiseren van activiteiten (zoals: sportfair, toernooien, schoolkorfbal), aanstellen en inzetten van een combinatiefunctionaris binnen de IJsselsteinse scholen en PR-activiteiten om meer te laten zien wie we als vereniging zijn.
 
 

Cultuur:
De betrokkenheid van de leden vergroten met als doel het aantal vrijwilligers binnen de vereniging te verhogen waardoor de lasten beter verdeeld kunnen worden. Ons plan van aanpak hierbij: met elkaar activiteiten binnen de vereniging organiseren waardoor leden zich (nog meer) betrokken voelen en meer vrijwilligers bij de vereniging betrekken. Het geformuleerde beleid met betrekking tot de barbezetting is hier een voorbeeld van.
 
 

Structuur:
De organisatie en communicatie binnen de vereniging moet kwalitatief verbeterd worden. De komende drie jaar zal met name ingezet worden op het verbeteren van de efficiency en de kwaliteit op het gebied van het korfbalspel. Als start heeft het bestuur een trainersbegeleider aangesteld om de ontwikkeling bij jeugdspelers en jeugdtrainers te stimuleren en de doorgaande lijn binnen de vereniging te borgen. De inzet van deze trainersbegeleider is gericht op het coördineren en creëren van nieuwe inzichten bij de spelers van senioren 1 en 2, en de A1, om zo een sneeuwbaleffect te creëren bij andere lagere teams. Eén en ander is vastgelegd in een plan van aanpak, voor (tussentijdse) evaluaties zijn meetpunten afgesproken.

Teamfoto's

De eerste ouders hebben zich al aangemeld om foto's te maken van het team en de spelers. Mocht er van jouw team nog geen foto op de site staan probeer dan binnen jullie team een ouder te vinden die deze taak op zich wilt nemen. Stuur deze foto door naar het bestuur die voor plaatsing zal zorg dragen.


Jarigen

  • Jenneke Heising

Kamp 2024

Sponsors: