Bestuurlijk Natuurlijk September 2018

Geplaatst 21-09-2018

Geplaatst door Guus Langemeijer


Bestuurlijk Natuurlijk September
 
Roken op het Sportpark 
Het voornemen is om het roken buiten de kantine zoveel mogelijk te ontmoedigen. De huidige rookplek onder het afdakje blijft gehandhaafd tot dat we de zaal ingaan. Na de renovatie van de velden zullen we kijken om de rookplek te verhuizen naar de uitgang achter bij de kleedkamers. Daarvoor moet nog e.e.a. aangepast worden.
Wel vragen we aan de rokers om in de weken voorafgaand aan de zaalperiode zoveel mogelijk de ruimte onder het afdakje te gebruiken. En ruim de peuken op, dat is toch wel het minste wat we mogen vragen. Laten we er samen op toezien dat dit ook gebeurt, spreek elkaar aan als rokers zich hier niet aan houden.  

Sportfair
De sportfair, die zondag 26 augustus is gehouden op het podium, is druk bezocht. Fortissimo was goed vertegenwoordigd. Het is belangrijk om onze vereniging wat meer te etaleren binnen de IJsselsteinse gemeenschap iets wat deze dag prima gelukt is. “Onbekend maakt onbemind” is een belangrijk spreekwoord wat nog steeds opgaat. Het schoolkorfbal is hiervoor ook een prima gelegenheid. De eerste aanmeldingen zijn al binnen ! 
Veel dank aan Nadine en Jennifer die deze dag voortreffelijk hebben georganiseerd en natuurlijk alle kinderen die deze dag aanwezig waren om het korfballen te showen.

EHBO doos
Wij zijn op zoek naar een ouder die de inhoud van onze EHBO doos up-to-date wilt houden. Specifieke kennis is niet vereist maar enige affiniteit met de zorg is natuurlijk een pré. Heb je een EHBO diploma of werk je in de zorg dan is dit heel eenvoudig te doen en vergt niet veel tijd, ook een belangrijk gegeven !

Barrooster
Nadat in de JAV is besloten om bardiensten verplicht te stellen zijn wij hiermee m.i.v. dit veldseizoen aan de slag gegaan. We zijn blij verrast dat alle diensten binnen zeer korte tijd waren ingevuld, een geweldig resultaat. Dank aan iedereen die zich hiervoor heeft aangemeld. Voor de zaalperiode komen we weer bij jullie terug en hopen op dezelfde spontaniteit. Tenslotte is de kantine het hart van de vereniging en op deze wijze kunnen we de gezelligheid binnen fortissimo behouden.

Teamfoto’s
Op de site staan alle teams vermeld met daarbij een foto van het team en de spelers binnen dat team. Wij zijn op zoek naar meerdere fotografen die het leuk vinden om foto’s te maken van een aantal teams. Misschien dat er binnen een team ouders zijn die fotograferen als hobby hebben en het leuk vinden om een of twee teams voor hun rekening te nemen. Ook hier geldt de spreuk “vele handen maken licht werk “!
 
Voor alle reacties en aanmeldingen graag een mail naar bestuur   bestuur@kvfortissimo.nl
 

Jarigen

  • Jenneke Heising

Kamp 2024

Sponsors: