Belangrijke wijzigingen spelregels komend seizoen

Geplaatst 21-08-2018

Geplaatst door Tycho Konings


Vanaf dit seizoen zullen er een tweetal nieuwe spelregels ingaan die belangrijk zijn om te benoemen. Het is goed om dit als scheidsrechter, coach en speler goed te onthouden en te weten wat deze regels inhouden:
 
Allereerst wordt de speeltijd van senioren- en juniorenwedstrijden op het veld verlaagd naar twee keer 30 minuten.
 
Daarnaast komt er ook een regel waarin er in een wedstrijd, per team, twee time-outs aangevraagd kunnen worden. Hoe dit in zijn werking gaat zal hieronder uitgebreid beschreven worden. Deze regel geldt alleen voor top- en wedstrijdkorfbal! De time-out duurt maximaal 60 seconden waarbij 50 seconden mogen gebruikt worden voor de time-out en 10 seconden voor het opnieuw opstellen op het veld. De scheidsrechter fluit na 60 seconden in om verder te gaan met het spelen.
 
Ook wordt het wisselen van spelers op een officiële manier gedaan, ook dat staat hieronder uitgebreid beschreven.
 
Voor het aanvragen van een time-out geldt het volgende:
 
Bij wedstrijden zonder schotklok is de time-out formeel een feit zodra de scheidsrechter – na het tijdens een spelonderbreking op de voorgeschreven wijze aanvragen van een time-out door de coach – het in de spelregel beschreven scheidsrechtersgebaar voor het toestaan van een time-out heeft gegeven. Tot dat moment kan de coach zijn aanvraag ongedaan maken zonder dat dit gevolgen heeft. Zodra de scheidsrechter genoemd gebaar heeft gemaakt, wordt de time-out als zodanig geregistreerd, ook als de coach besluit de time-out niet te gebruiken. Is dit laatste het geval, dan heeft de andere ploeg het recht de tijd, die voor een time-out staat, te gebruiken voor nader overleg.
 
 
Voor het aanvragen van een wissel geldt het volgende:
 
Bij wedstrijden zonder schotklok is de vervanging formeel een feit zodra de scheidsrechter – na het op de voorgeschreven wijze melden van een vervanging door de coach – het in de spelregel beschreven scheidsrechtersgebaar voor het vervangen van een speler heeft gemaakt. Tot dat moment kan de coach de melding ongedaan maken zonder dat dit gevolgen heeft. Zodra de scheidsrechter genoemd gebaar heeft gemaakt wordt de vervanging als zodanig geregistreerd, ook als de coach besluit niet te vervangen.
 
 
De scheidsrechterscommissie

Jarigen

  • Anouk Bergman

Kamp 2023

Sponsors: