Update barbezetting komend seizoen

Geplaatst 08-06-2018

Geplaatst door Jennifer Regts


Een aantal weken geleden hebben wij een aantal ideeën gepubliceerd op onze website omtrent het onderwerp barbezetting komend seizoen. Als bestuur hebben we in dat voorstel 2 ideeën toegelicht en de leden de tijd gegeven voorstellen/ideeën in te dienen. We hebben hierop een aantal mails ontvangen en zijn blij dat er leden zijn geweest die actief hebben meegedacht. Dank hiervoor.
Tijdens de bestuursvergadering van 6 juni j.l heeft het bestuur besloten de volgende ideeën tijdens de JAV ter stemming te brengen:
• Optie 1: Niets doen We kunnen er als vereniging natuurlijk voor kiezen om niets te doen en op dezelfde voet verder te gaan. Wel is het belangrijk jullie de gevolgen van deze keuze mee te geven. Indien er voor deze optie gekozen wordt, dienen leden zich zelf aan te melden voor een bardienst, indien er geen of niet genoeg aanmeldingen zijn blijft de bar dicht. Dit kan als gevolg hebben dat er minder barinkomsten zijn en om dit te compenseren zal de contributie volgend jaar omhoog moeten.
• Optie 2: Puntensysteem voor alle vrijwilligerstaken: Een aantal leden kwam met het idee om van start te gaan met een puntensysteem voor alle vrijwilligerstaken binnen Fortissimo. Via het programma Sportlink Club Vrijwilligers kunnen alle taken ingevoerd en verdeeld worden. Zo verdeel je alle taken onder alle spelende leden evenredig en draagt op die manier iedereen zijn steentje bij d.m.v. een zelf gekozen taak. De exacte invulling van dit systeem dient nog verder uitgewerkt te worden. Het bestuur is bereid de software hiervoor aan te schaffen. Voor dit idee is het van belang dat er een vrijwilligerscoördinator is (mogen ook meerdere personen zijn), die dit wil oppakken. Dit idee wordt alleen ter stemming gebracht indien deze coördinator zich voor of tijdens de JAV zich aanmeldt. Wil jij deze taak oppakken? Wij als bestuur horen dit graag!
• Optie 3: Bardiensten worden verplicht onder alle spelende leden. Alle spelende leden van Fortissimo worden verplicht tot het draaien van enkele bardiensten per jaar. Voor leden onder de 16 jaar is de ouder/verzorger verantwoordelijk voor het invullen van de bardienst(en). Per jaar hebben we ongeveer 400 bardiensten in te vullen, momenteel hebben we ongeveer 215 spelende leden bij Fortissimo. Dit komt dan neer op ongeveer 2 bardiensten (1,85 bardienst officieel van ongeveer 3 uur per dienst) per persoon gedurende het seizoen.

De bovenstaande ideeën worden tijdens de JAV besproken en ter stemming gebracht. N.a.v. de gekozen optie zal dit na de JAV verder uitgewerkt worden.

We hopen jullie allemaal te zien tijdens de JAV op 26 juni.
Het bestuur.

Jarigen

  • Anouk Bergman

Kamp 2023

Sponsors: