Barbezetting komend seizoen

Geplaatst 14-05-2018

Geplaatst door Jennifer Regts


‘Hulp gevraagd, we krijgen het barrooster niet rond’, is een zin die tegenwoordig tot onze grote spijt vaak op facebook en onze website wordt geplaatst. De kantinecommissie probeert met man en macht het rooster gevuld te krijgen maar helaas vaak zonder resultaat. De veel gehoorde antwoorden op de vraag of iemand bardienst wil draaien zijn vaak; druk met werk, geen tijd, uhm ik kijk thuis even in mijn agenda….

Het niet gevuld krijgen van barrooster zorgt voor veel druk op de schouders van de kantinecommissie en resulteerde er zelfs in dat in de zaal de kantine een dag dicht is gebleven. Gelukkig zijn er ook een hoop leden en ouders van leden die wel bardienst draaien maar momenteel zijn het vaak dezelfde leden die wel de verantwoordelijkheid voelen en zich aanmelden voor een bardienst.

Als bestuur zijn we nu op het punt aangekomen wat kunnen en moeten we hieraan doen, we betrekken jullie als leden graag in onze ideeën en mochten er onder de leden goede ideeën leven horen wij dit graag.

In de ideeën focussen we ons alleen op de bardiensten op zaterdag en op de vroege trainingstijden op trainingsavonden tijdens het veldseizoen (dinsdagen en donderdagen tot 20.30 uur) . De oefenwedstrijden weekenden zijn niet meegerekend.
 

Idee 1: Bardiensten worden verplicht onder alle spelende leden.
Alle spelende leden van Fortissimo worden verplicht tot het draaien van enkele bardiensten per jaar. Voor leden onder de 16 jaar is de ouder/verzorger verantwoordelijk voor het invullen van de bardienst(en).
Per jaar hebben we ongeveer 400 bardiensten in te vullen, momenteel hebben we ongeveer 215 spelende leden bij Fortissimo. Dit komt dan neer op ongeveer 2 bardiensten (1,85 bardienst officieel van ongeveer 3 uur per dienst) per persoon gedurende het seizoen.

Idee 2: Bardiensten worden verplicht per team.
Idee 2 heeft hetzelfde verplichte karakter maar hier is de verplichting per team. Je dient als team ervoor te zorgen dat de hele week de bardiensten worden ingevuld.  Dit houdt in op de trainingsavonden (dinsdag + donderdag 18.00-20.30 uur) en op zaterdag (ongeveer van 09.30-17.00 uur).
Voor leden onder de 16 jaar zijn de ouders/verzorgers verantwoordelijk voor de invulling van de bardienst. De dagen zullen van te voren bekend zijn en hierdoor kun je onderling overleggen wie welke tijd/welke dag doet. Gedurende het hele seizoen zijn er 28 wedstrijdweken. Momenteel hebben wij 22 spelende teams, dit komt neer op  1 of 2 keer een week bardienst (1,3 bardienst om precies te zijn) per team per seizoen.

Het laatste wat we willen is dat de kantine dicht blijft die dag. Dit willen we ten alle tijden voorkomen ook gelet op de financiële consequenties.

Heb jij een ander idee? Laat het ons voor 5 juni weten via azbestuur@outlook.com
Zit je niet in een team maar wil je wel graag bardienst blijven draaien? Laat het ons dan ook weten via azbestuur@outlook.com

De uiteindelijke voorstellen wordt in de JAV van 26 juni gepresenteerd en ter stemming gebracht.

Jarigen

  • Sepp van Lint

JAV 2024

Sponsors: