RABO Bank Clubkascampagne

Geplaatst 03-11-2017

Geschreven door Guus Langemeijer


Rabobank Clubkas Campagne

De afgelopen weken is de RABO clubkas campagne weer gehouden.

Leden van de Rabobank kunnen hun stem uitbrengen op de vereniging die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard, hoe meer stemmen des te hoger is de bijdrage. Alleen leden van de Rabobank mogen stemmen.

Hoe wordt je lid ? De enige voorwaarde is dat je een rekening hebt bij de Rabobank. Via de website https://www.rabobank.nl/lokale-bank/utrechtse-waarden/ kan men zich aanmelden als lid. Het verplicht je tot niets, heeft louter voordelen.

De bijdrage die Fortissimo de afgelopen drie jaar heeft ontvangen is resp. 498,  375 en 295 euro. De daling kwam mede doordat het aantal deelnemers is gegroeid vanwege meer publiciteit , waardoor het aantal stemgerechtigde leden is toegenomen en het bedrag per uitgebrachte stem lager wordt. Het is daarom belangrijk dat Fortissimo leden die een rekening hebben bij de Rabo bank zoveel mogelijk lid worden. Alleen op deze manier kan de dalende trend doorbroken worden.
Op 31 oktober jl was de uitreiking van de cheques aan de 190 verenigingen die dit jaar hebben meegedaan. Dit jaar mocht Fortissimo 502 euro in ontvangst nemen. De afgelopen drie jaar kreeg Fortissimo 106, 73 en 59 stemmen, dit jaar 115 ! De neerwaartse spiraal is dus doorbroken, een prachtig resultaat waarvoor dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Het totale bedrag dat verdeeld wordt bedraagt 70.000 euro en is bedoeld voor alle verenigingen / stichtingen in de Lopikerwaard. Het geld wordt over 190 deelnemende clubs verdeeld, zaak is dat Fortissimo hierin goed vertegenwoordigd is. Ook mond op mond reclame is belangrijk! 
Voorwaarde is dat men op tijd ingeschreven is als lid. In de afgelopen jaren was dit 31  december van het jaar voorafgaand aan de campagne. Schroom dus niet en meld je vandaag nog aan als lid, mocht je dit nog niet gedaan hebben.

De uitslag staat vermeld op de site van de RABO Bank Utrechtse Waarden onder het item Rabo Bank Clubkas Campagne. Alle deelnemende verenigingen staan hier vermeld met daarbij het aantal uitgebrachte stemmen en het bedrag. Fortissimo staat daar op een zeer verdienstelijke 38e plek! Veel leesplezier.

Namens het bestuur.          
Guus Langemeijer

Jarigen

  • Er zijn vandaag geen jarigen

Sponsors: