Opleiding Korfbaltrainer2

Geplaatst 28-08-2017

Geplaatst door Arno de Rooy


Beste leden van KV Fortissimo,

Voor de zomervakantie hebben een aantal mensen van de TC een gesprek gehad met Martijn Sprangers. Martijn is in het dagelijks leven docent bij OBS Oog in Al, maar hij is ook als docent verbonden aan het KNKV. Hij begeleidt en doceert trainers in diverse KNKV opleidingen. Tevens is Martijn lange tijd lid geweest van KV Fortissimo. Hij kent de club dus van binnenuit. KV Fortissimo wil haar trainers vanaf komend seizoen beter begeleiden en faciliteren. Opleiden is hier een belangrijk middel in, derhalve zijn we dus ook bij Martijn terechtgekomen.

Het KNKV kent meerdere trainersopleidingen: van beginnend tot gevorderd. Wij als TC van KV Fortissimo achten het belang van opleiden van onze trainers tot één van de hoogste prioroteiten. Derhalve gaan we vanaf dit seizoen beginnen, in samenwerking met Martijn Sprangers, met de instapopleiding van het KNKV: Korfbaltrainer 2 (verkort: KT2). Meer over deze opleiding kunt u hier vinden: http://www.knkv.nl/opleidingen-main/soorten-opleidingen/korfbaltrainer-2/.

Onze bedoeling is om deze cursus aan al onze jeugdtrainers aan te bieden. Wij adviseren ook dat elke jeugdtrainer deze opleiding gaat volgen. Het is een laagdrempelige cursus die slechts uit 4 cursusavonden bestaat. Deze cursusavonden vinden plaats op trainingsavonden bij KV Fortissimo, dus de extra belasting is minimaal. Als er mensen zijn, die op dit moment geen jeugdteam trainen, maar wel geïnteresserd zijn, kunnen ook zij zich opgeven voor deze opleiding. Op dit moment hebben zich al 10 mensen opgegeven om de opleiding te volgen. Ons motto is: hoe meer zielen, hoe meer vreugd....er kunnen er dus nog meer bij. Opgeven kan middels een mail aan technische-commissie@kvfortissimo.nl of meld je persoonlijk bij mij aan (op het veld, via Facebook of via whatsapp).

Meld je dus snel aan (liefst deze week nog), want we willen snel gaan starten met de opleiding.

Uiteraard zullen wij jullie op de hoogte houden over de voortgang van de 10 reeds aangemelde cursisten!

Namens de TC,
Arno de Rooy

Jarigen

  • Wesley Lumaye Schuld

Sponsors: