Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Vergadering 27 juni 2017

Geplaatst 29-05-2017

Geplaatst door Myra van Vliet


UITNODIGING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 27 JUNI 2017

  
Aan de leden, ouders van (jeugd)leden, functionarissen en donateurs van Fortissimo,
 
 
Hierbij nodigt het bestuur van de Korfbalvereniging Fortissimo te IJsselstein u uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering (J.A.V.) op dinsdag 27 juni 2017, aanvang 19.45 uur, in het clubgebouw op sportpark IJsseloever. Indien het aantal statutaire vereiste leden niet aanwezig is, wordt de nieuwe vergadering ingepland  op 27 juni 2017 om 20.00 uur.

Concept agenda: Concept agenda JAV 27 juni 2017.docx.pdf
 
Wij willen u er op attenderen dat ieder lid van 16 jaar en ouder verplicht is de J.A.V.  bij te wonen. Indien u om dringende reden toch verstek moet laten gaan, dient men zich tijdig bij de secretaris af te melden.
 
Voorstellen ter behandeling tijdens de J.A.V., die passend zijn binnen de uitgangspunten van de J.A.V., dienen uiterlijk 7 juni 2017 schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.
 
Tot 27 juni!
 
Namens het bestuur,
 
Myra van Vliet, secretaris
E-mail: vanvlietmyra@hotmail.com

                                                                      
NB : De stukken volgen dinsdag 13 juni 2017 onder ‘Bestuursstukken’ op de site en zijn via e-mail op te vragen bij de secretaris (Indien gewenst is een papieren exemplaar op afspraak af te halen).

Jarigen

  • Anouk Bergman

Kamp 2023

Sponsors: