De Technische Commissie uit een NOODKREET !!!

Geplaatst 10-02-2017

Geplaatst door Nicole Varwijk


Het is alweer een tijdje geleden dat we zijn gestart met het opzetten van een grotere groep die bezig is met de technische invulling voor Fortissimo. De Technische Commissie bestaat op dit moment uit acht leden, straks slechts uit: Bert Varwijk (voorzitter), Arno de Rooy en Tim van der Weert. Vanuit het bestuur zijn Annemieke Verweij en Nadine Arendse bij de TC betrokken.
Deze groep is te klein, waardoor er te veel taken op de schouders van een enkeling terechtkomen. De overgebleven personen hebben nu al aangegeven dat ze graag hun taak in de TC voortzetten, maar alleen onder die conditie dat de lege plekken worden opgevuld. Mocht het zover komen dat we geen TC meer hebben, bedenk dan dat onze vereniging en ieder spelend lid een groot, gezamenlijk probleem heeft.

We zijn blij met iedere nieuwe aanwas; niet alleen vanwege de verbreding van de groep, maar ook om voor iedere geleding binnen de vereniging een afvaardiging en coördinator te hebben.

Vacatures:
De TC heeft voor het nieuwe korfbalseizoen een aanvulling nodig voor de diverse categorieën. Invulling volgt in overleg. Daarnaast zoeken we iemand die misschien geen korfbal-inzicht heeft, maar wel wil notuleren tijdens de TC-vergaderingen (1 keer in de 4 weken). Als er leden of andere belangstellenden zijn die zich voor de vacatures binnen de TC beschikbaar willen stellen, dan horen we dit graag zo snel mogelijk. Denk niet dat een ander het initiatief wel neemt, we hebben je echt nodig!

​Door het werkgebied per TC-lid niet te groot te maken kost het niet al te veel tijd om hier invulling aan te geven. Belangrijk is wel dat een kandidaat met ‘enige regelmaat’ de wedstrijden en de trainingen van de betreffende groep gaat bekijken, en vanzelfsprekend is enig korfbal-inzicht wenselijk. Kandidaten kunnen informatie inwinnen en/of zich aanmelden bij een van bovenstaande personen. Wij hopen dat er veel mensen zijn die reageren op deze NOODKREET!
(Tip: Je kunt je ook opgegeven als koppel).

Namens de TC, Bert Varwijk en Annemieke Verweij

 

Jarigen

  • Anouk Bergman

Kamp 2023

Sponsors: