Willem van Houwelingen 25 jaar lid

Geplaatst 08-12-2016

Geplaatst door Guus Langemeijer

Willem van Houwelingen  25 jaar lid
 
Woensdag 1 augustus was het exact 25 jaar geleden dat Willem lid werd.  
Woensdag 7 december gingen Cees Steenvoort en Guus Langemeijer bij Willem langs om hem daarmee te feliciteren.

Hij had zich in 1991 een maand eerder al opgegeven maar vanwege de drukte rondom het 25-jarig jubileum toen, werd dat een maand later.
Dit jubileum werd hem dus feitelijk door de neus geboord, maar gelukkig heeft hij er niet wakker van gelegen !

Willem is gestart bij Fudicia en in 1991 overgestapt naar Fortissimo.
Hij is begonnen in het eerste, niet vanwege zijn talenten, maar omdat Frits Bruintjes  naarstig op zoek was naar spelers.
Hij heeft het daar dan ook maar een halfjaartje volgehouden, om daarna met veel plezier in het 2e en 3e te gaan spelen.

Daarnaast is Willem ook nog actief geweest op andere terreinen.

Zo heeft hij ca 10 jaar zitting gehad in de TC, samen nog met Sjon en Fulco. Niet de makkelijkste periode in de afgelopen 25 jaar.

Ook is hij actief scheidsrechter geweest, niet alleen voor de vereniging maar ook voor de bond.
Hij had vernomen dat wanneer de vereniging niet genoeg scheidsrechters zou leveren dit op boetes zou uitdraaien.
En plichtsgetrouw als Willem was begon hij aan de scheidsrechterscursus.   

Zijn laatste activiteit is die van penningmeester geweest.
Hij was toen al wat jaren betrokken bij het opstellen van de jaarrekening, welke toen nog onder de verantwoordelijkheid viel van Hans en Ineke van de Velden.En tja toen werd hij op zekere dag zelf verkozen als penningmeester.In die tijd was er veel  discussie over allerlei gemeentelijke doorbelastingen waar Willem het helemaal niet mee eens was en waarvan de rechtsgeldigheid betwist werd, ook door andere sportverenigingen. Er is toen heel wat heen en weer gepraat hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in een vergoeding aan de sportverenigingen  om hier definitief een punt achter te zetten. Eind goed al goed en kon dit hoofdpijndossier worden gesloten.

Maar op gegeven moment werd de rol van schatbewaarder van de club iets te veel van het goede. 
Hij ging op zoek naar een vervanger en al pratende aan de bar kwam Ellen Arendse met mijn naam op de proppen, zij had vernomen dat ik wat minder ging werken, geen 60 uur meer in de week maar toch ……….. Vervolgens kreeg ik een telefoontje van Willem of ik niet eens na wilde denken om penningmeester te worden.
Is goed zei ik, die belt over een paar maanden wel weer terug dacht ik. Maar nee hoor, een week later belde Willem weer of ik al besloten had om het te gaan doen !
Dit was vlak voor de JAV van 2006 en  miv van het seizoen 2006-2007 heb ik het stokje van Willem over genomen.

De enige activiteit waar Willem nu nog bij betrokken is, zijn de klaverjasavonden.
Wij hopen dat wij je hier nog vaak mogen zien, en danken je voor al je inzet in de afgelopen 25 jaar.

Willem, het ga je goed.

Namens het bestuur,
Cees en Guus

 

Jarigen

  • Esther Gravestijn-van der Vusse

Kamp 2023

Sponsors: