Rabobank Clubkas Campagne

Geplaatst 21-11-2016

Geplaatst door Guus Langemeijer


De Rabobank is in 2014 begonnen met de RABO clubkas campagne.

Leden van de Rabobank kunnen hun stem uitbrengen op de vereniging die zij een warm hart toedragen.
Deze stemmen zijn geld waard, hoe meer stemmen des te hoger is de bijdrage. Alleen leden van de Rabobank mogen stemmen.
Hoe wordt je lid ? De enige voorwaarde is dat je een rekening hebt bij de Rabobank.
Via de website https://www.rabobank.nl/lokale-bank/utrechtse-waarden/ kan men zich aanmelden als lid.
Het verplicht je tot niets, heeft louter voordelen.

De bijdrage die Fortissimo de afgelopen drie jaar heeft ontvangen is resp. 498,  375 en dit jaar 295 euro.
De daling komt mede doordat het aantal deelnemers is gegroeid vanwege meer publiciteit,waardoor het aantal stemgerechtigde leden is toegenomen zodat het bedrag per uitgebrachte stem lager wordt.
Het is daarom belangrijk dat Fortissimo leden die een rekening hebben bij de Rabo bank zoveel mogelijk lid worden.  
Alleen op deze manier kan de dalende trend doorbroken worden.

Het totale bedrag dat verdeeld wordt bedraagt 70.000 euro en is bedoeld voor alle verenigingen / stichtingen in de Lopikerwaard.
De laatste jaren heeft de Rabo bank het sponsorbeleid herzien waardoor ook Fortissimo de bijdrage voor bordsponsoring, jaarlijks 400 euro, is kwijtgeraakt. Daarvoor in de plaats is deze campagne opgezet.
Het geld wordt over meerdere  verenigingen / stichtingen verdeeld, zaak is dat Fortissimo hierin goed vertegenwoordigd is !
Ook mond op mond reclame is belangrijk ! 

Voorwaarde is dat men op tijd ingeschreven is als lid, in de afgelopen jaren was dit 31  december van het jaar voorafgaand aan de campagne.
Schroom dus niet en meld je vandaag nog aan als lid.

Namens het bestuur.
Guus Langemeijer

Jarigen

  • Ad Klomp
  • Julian Lumaye Schuld

Kamp 2024

Sponsors: