Opruimplicht

Geplaatst 08-09-2016

Geplaatst door Guus Langemeijer


Met ingang van het nieuwe veldseizoen willen we iedereen weer eens op hun plicht wijzen om de spullen die gebruikt zijn na afloop op te bergen.
 
Een greep van de afgelopen week van een aantal feiten die ‘s-ochtends zijn waargenomen.
 • Container niet afgesloten;
 • De deur van het ballenhok stond open;
 • De deur van het stoelenhok achter de container stond open;
 • Er stonden nog stoelen langs het veld;
 • Op het veld lagen lege flesjes en bekertjes;
 • In de heren kleedkamer stond nog een rekje met bekertjes frisdrank er in;
 • Douchedeuren waren niet afgesloten;
 • Voetstuk op het veld;
 • Tas met ballen voor het ballenhok.
 
Voor iedereen misschien nog niet bekend, maar wij zijn niet de enigen die gebruik maken van het veld en de kleedkamers. ‘s-Ochtends om half negen staat het Cals voor de deur om van onze locatie gebruik te maken. Fortissimo verwacht van de docenten dat zij aan het eind van de dag kleedkamers en veld netjes achterlaten, aan ons dus de plicht om dat ‘s-avonds ook te doen !
 
Wat betreft gebruik van het korfbalmateriaal is het eenvoudig om de volgende regels te hanteren:
 • Aan het begin van de avond brengt het team dat start met de training materiaal naar het veld.
 • Na afloop van de training wordt met het volgende team overlegd welk materiaal kan worden hergebruikt.
 • Spullen die niet meer worden hergebruikt worden terug gebracht naar de plek waar ze thuis horen.
 • Ieder team heeft eigen ballen en zorgt daarvoor.
Op deze wijze hoeft het team dat als laatste aan de beurt is alleen hun eigen spullen op te ruimen. Hoe simpel kan het zijn !
 
Het blijft de verantwoording van de trainers/coaches om er op toe te zien dat dit ook daadwerkelijk wordt nageleefd. Het gebeurt nog al te vaak dat aan het eind van een trainingsavond en/of wedstrijddag er van alles op het veld staat  wat er niet meer thuis hoort !
 
Omdat de selectie vaak de enige is die als laatste het veld verlaten, is aan hun de taak om er op toe te zien dat alles goed is opgeborgen. Het is dus niet de bedoeling dat zij de spullen die andere  teams hebben laten liggen ook nog moeten opruimen. Laten we elkaar helpen en er voor zorgen dat iedereen zijn eigen spullen opruimt.
 
Ook de inhoud van de  container lijkt af en toe op een grote bende !
Alles wordt er maar ingegooid, met een beetje beleid moet dat anders kunnen.
Achter in de container staat een houten stellage waar zoveel als mogelijk de korven neergehangen kunnen worden, allen met het paalstuk naar beneden en dezelfde kant op. Op deze wijze blijft er genoeg ruimte over om de overige korven aan de zijkant neer te hangen. Palen graag soort bij soort neerleggen. De pionnen links vooraan in de hoek, grootte bij grootte opstapelen. De scoreborden mogen op de tafel in het scheidsrechterhok neergelegd worden, er zijn twee nieuwe scoreborden aangeschaft.
En als laatste: de voetstukken zo verdelen over de karren dat alles er in kan.
Het is krap aan in de container, maar met een beetje beleid moet het allemaal kunnen, de kleine kar eerst en vervolgens de twee grote karren.
 
Ook een punt van ergernis is het zoekraken van de afdekplaatjes van de paalgaten in het veld. Spreek met elkaar af waar deze neergelegd zijn, zodat de laatste die het veld gebruiken deze gaten weer af kunnen dekken zonder eerst een uur te moeten zoeken.  
 
Wij vertrouwen er op dat een ieder zich er van bewust is dat bij het niet naleven van bovenstaande regels medespelers gedupeerd worden. Het blijft voor iedereen vrijwilligerswerk, helaas hebben wij geen facility manager die de hele dag de boel na loopt en in de gaten houdt. Is ook niet nodig als iedereen dan ook zijn of  haar verantwoordelijkheid neemt.
 
Tot slot: helaas hebben wij zo nu en dan last van rondhangende  jeugd die ook ons terrein opkomen, de afgelopen weken hebben we de nodige overlast gehad. Tot twee keer toe is de lichtkoepel in de gang vernield en is de zijkant van de sporthal bij de entree bewerkt met stenen. Het is ook daarom belangrijk dat alle spullen zo veel mogelijk achter slot en grendel zitten.
 
Voor opmerkingen en of suggesties kan je altijd iemand van ons op het veld aanspreken. Dank voor de medewerking door een ieder.
 
Met sportieve groet,
Annemieke Verweij – Bestuurslid Technische Zaken 
Bert Varwijk – Voorzitter Technische Zaken
Guus Langemeijer – Penningmeester

Jarigen

 • Menno van de Veen

Sponsors: