Toelichting indeling trainingsdagen

Geplaatst 25-08-2016

Geplaatst door Myra van Vliet


Ondanks de komst van de sporthal moeten leden en ouders zich realiseren dat het niet altijd mogelijk is om alle teams in te delen op de vaste trainingsavonden van Fortissimo, de dinsdag en de donderdag. Het uitgangspunt is om dit wel zoveel mogelijk te proberen! De consequentie is dat hierdoor de trainingstijden helaas niet altijd de meest geliefde tijden zijn voor een ieder.

In het zaal-seizoen is het zelfs niet mogelijk om alle teams in de eigen hal te laten trainen omdat de capaciteit niet voldoet aan het aantal teams dat Fortissimo heeft en het feit dat we niet alle avonden over de eigen hal kunnen beschikken. Er zijn namelijk afspraken gemaakt met de gemeente en handbalvereniging waar we ons aan moeten houden. De trainingstijden in andere sporthallen krijgen wij toegewezen door de gemeente.

Daarnaast hebben we te maken met vrijwilligers die veel vrije tijd steken in onze vereniging, wij willen ook hen zo min mogelijk belasten door meerdere avonden beschikbaar te moeten zijn. En dan nog de openingstijden van de kantine en het rondkrijgen van het barrooster.....of de keuze om een kantine wel of niet te openen. 

Kortom: u begrijpt dat het voor een TC een hele puzzel is om alles in te delen en alles organisatorisch goed te laten verlopen. Binnen het bestuur hebben we gesproken over deze problematiek waar niet meteen een eenduidige oplossing voor is....

Jarigen

  • Anouk Bergman

Kamp 2023

Sponsors: