jaarlijkse algemene vergadering

Geplaatst 14-05-2016

Geplaatst door Webmaster


Aan de leden, ouders van (jeugd)leden, functionarissen en donateurs van Fortissimo, 
 
Hierbij nodigt het bestuur van de Korfbalvereniging Fortissimo te IJsselstein u uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering (J.A.V.) op dinsdag 28 juni 2016, aanvang 19.45 uur, in het clubgebouw op sportpark IJsseloever. 
Indien het aantal statutaire vereiste leden niet aanwezig is, wordt de nieuwe vergadering ingepland  op 28 juni 2016 om 20.00 uur.
 
Wij willen u er op attenderen dat ieder lid van 16 jaar en ouder verplicht is de J.A.V.  bij te wonen. Indien u om dringende reden toch verstek moet laten gaan, dient men zich tijdig bij de secretaris af te melden.
 
Voorstellen ter behandeling tijdens de J.A.V., die passend zijn binnen de uitgangspunten van de J.A.V., dienen uiterlijk 1 juni 2016 schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.
 
Tot 28 juni!
  
Namens het bestuur,
 
Myra van Vliet, secretaris
E-mail: vanvlietmyra@hotmail.com
 
 NB : De stukken volgen dinsdag 14 juni 2016 onder ‘Bestuursstukken’ op de site en zijn via e-mail op te vragen bij de secretaris (Indien gewenst is een papieren exemplaar op afspraak af te halen).

Jarigen

  • Jenneke Heising

Kamp 2024

Sponsors: