Oproep reanimeren

Geplaatst 01-03-2016

Geplaatst door Marianne van Schaik


Elke week overlijden er vier mensen aan een hartstilstand tijdens of na het sporten. Om dit aantal omlaag te krijgen is het belangrijk dat zo veel mogelijk sporters leren reanimeren. Want een hartstilstand kan ook bij Fortissimo plaatsvinden.
Reanimatie binnen 6 minuten is van levensbelang omdat het de overlevingskans van het slachtoffer kan verdubbelen. Fortissimo vindt het belangrijk dat we voldoende leden hebben die kunnen reanimeren.
 
Daarom willen wij graag weten wie er beschikt over een BHV of een reanimatiediploma.
Graag willen we hier een kopie met pasfoto van ontvangen.
We willen achter de bar een lijstje met pasfoto en naam hangen, zodat mensen ook aan hun pasfoto herkend kunnen worden als gediplomeerd hulpverlener. 

Ook willen we de groep mensen  die kunnen reanimeren vergroten.
Ben je regelmatig bij de vereniging en wil je een cursus volgen op kosten van de vereniging geef je dan op.
Wij zullen dan zorgen voor een reanimatiecursus in ons clubhuis. Een cursus duurt twee avonden: één theorieavond en één praktijkavond.
Na het halen van het diploma ga je elk jaar op herhaling. Dit duurt slechts één avond.

Inleveren van kopie diploma of opgeven voor een reanimatiecursus met AED kan bij
Marianne van Schaik
Tel. 030 6882346
Of via hocuspocus@kpnmail.nl

Jarigen

  • Fay Roodenburg

Sponsors: