Belangrijke info Kamp 2016

Geplaatst 11-09-2015

Beste (ouders van) kampgangers,

Om de inkomsten en uitgaven van het Fortissimokamp in balans te houden zijn wij genoodzaakt de prijzen voor onze deelnemers te verhogen. Voor Kamp 2016 zijn deze als volgt vastgesteld:

Kampgangers 0 t/m 3 jaar:€ 50,-
Kampgangers >4 jaar:€ 70,-
Commissieleden*:€ 60,-

*Onder commissieleden verstaan wij leden van de kampcommissie, cateringploeg, spelploeg en de kampmoeders.

Ondanks deze prijsverhoging willen wij het kamp voor iedereen leuk, aantrekkelijk en betaalbaar houden. Vandaar dat we een aantal mogelijkheden bieden om het kampgeld terug te verdienen.

Uitgangspunten:

  • De kampcommissie organiseert een aantal acties waaraan je (vrijblijvend) mee kunt doen.
  • Wanneer je aan (een van) deze acties mee doet zorg je voor inkomsten voor het kamp. Een gedeelte hiervan krijg je van ons terug om je eigen kampgeld mee naar beneden te halen. 
  • Iedereen kan aan de acties mee doen: zowel jeugd- als seniorenleden. 
  • Je kunt net zoveel geld terugverdienen als je zelf wil. Hoe meer je je inzet bij de acties, hoe meer geld je terug verdiend. (Verderop in deze brief staat per actie beschreven hoe en wat je kunt terugverdienen). 
  • Bij opgave voor kamp betaal je het hierboven vastgestelde bedrag. Terugverdiend geld wordt door ons administratief bijgehouden en later teruggestort. 


De eerste actie waarmee je geld kunt terugverdienen dient zich gelijk al aan: de Grote Club Actie. Normaal gesproken verkoop je de loten voor het kamp. Dat is natuurlijk reden genoeg om mee te doen. Maar dit jaar wordt het nóg aantrekkelijker: voor ieder verkocht lot kun je € 1,- terug verdienen van je kampgeld. Een rondje door de buurt zal je dan ook zelf geld opleveren! Verdere informatie omtrent de Grote Club Actie in onze aparte informatiebrief daaromtrent (zie www.kvfortissimo.nl of de Fortissimo Facebook).

Voor de (senioren-)leden die wat minder van het ‘langs de deuren gaan’ zijn bieden wij onze volgende terugverdien-actie aan: de Speculaas Actie. Voorafgaand aan de Sinterklaastijd verkopen wij speculaaspoppen voor de vereniging. Vooral aan bedrijven die dit als presentje willen uitdelen aan hun personeel, of juist aan de klanten. Een warm gebaar in de koudere maanden van het jaar. Maar natuurlijk ook in de losse verkoop aan particulieren. Voor iedere verkochte pop kun je € 0,50 terug verdienen van je kampgeld. Je leidinggevende warm maken voor deze actie kan je dan zomaar ook zelf geld opleveren. Natuurlijk kun je ook met een intekenlijst je familie, vrienden en collega’s rond gaan. Kies hetgene dat voor jou het beste werkt! Verdere informatie omtrent de Speculaasactie in onze aparte informatiebrief daaromtrent (zie www.kvfortissimo.nl of de Fortissimo Facebook). 

In het voorjaar volgt nog het zwemmen en het sponsorschieten. Daarover later meer!

We hopen op jullie inzet voor het kamp en voor jezelf!
Mochten er nog vragen zijn dan zijn wij bereikbaar via kampcommissie@kvfortissimo.nl

Groet,
Judith, Lindy, Marc, Marianne, Roos en Wim
De Kampcommissie

Ps. Opgeven voor kamp 2016 kan van 1-8 november ’15. Het opgeven gaat op dezelfde wijze als het afgelopen jaar: je hebt een week de tijd, plaatsing geschiedt zo nodig d.m.v. loting.

Jarigen

  • Er zijn vandaag geen jarigen

Kamp 2024

Sponsors: