Coronabeleid Fortissimo

Toch weer nieuwe corona-maatregelen zaterdag 6 november 2021


Afgelopen dinsdag is er weer een persconferentie van het kabinet geweest waarbij nieuwe coronamaatregelen zijn aangekondigd. We hebben even afgewacht tot de debatten in de 2e kamer waren gevoerd en wat de inbreng van de sportbonden en het NOC-NSF waren.
De slotsom is dat we alle personen vanaf 18 jaar die de sporthal of de kantine willen betreden moeten controleren op het hebben van een geldig coronatoegangsbewijs (QR-code of op papier).  Eénmaal binnen in de sporthal geldt gelukkig de 1,5 meter regel in principe niet, maar het is wel verstandig om die waar mogelijk in acht te houden. Een mondmasker hoeft ook niet, maar mag wel natuurlijk.

Hoe gaan we dit invulling geven bij Fortissimo tijdens wedstrijddagen:

Het is voor ons een onmogelijke opgave om zowel aan de deur van de sporthal als aan de deur van de kantine te gaan controleren. We hebben nu al een tekort aan vrijwilligers (bijvoorbeeld voor de “gewone” bardiensten) en de hele dag twee vrijwilligers extra is praktisch onhaalbaar.
We hebben er daarom voor gekozen om de voordeur van de sporthal op slot te houden en iedereen via de gang bij de kantine binnen te laten. Daar wordt dan ook gecontroleerd op een toegangsbewijs vanaf 18 jaar.
Ook de uitgang zal dus via de kantine zijn. Dat betekent helaas een stukje omlopen voor iedereen, maar het is niet anders.

Hoe gaan we dit invulling geven bij Fortissimo tijdens trainingen:

Daar geldt de controle alleen voor spelers van de senioren-teams en de A-teams. We vragen de trainers om bij aanvang van de training de QR-code te controleren.
We vragen alle niet-spelers of functionarissen (ouders, publiek, etc.) om tijdens de training de zalen niet te betreden. Het is onhaalbaar om op elke trainingsavond en op elke locatie vrijwilligers in te zetten voor de QR-controle.
Als laatste wil ik aangeven dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat wij als vereniging voldoen aan deze maatregelen. Dit betekent 2 dingen :
  • Iedereen die géén geldig toegangsbewijs heeft en 18 jaar of ouder is  willen we vragen om hierin je eigen verantwoordelijkheid te nemen en niet in de sporthal, trainingszaal of kantine te komen zolang deze maatregel ons opgelegd is.
  • Geef je op als vrijwilliger om te helpen de QR-controle uit te voeren. (Dit kan via de kantinecommissie:  jan.rutten1911@gmail.com . We hebben op wedstrijddagen 4 mensen extra nodig (uitgaande van diensten van 3 uur) om dit te kunnen invullen.
 
Namens de technische commissie, kantinecommissie en het bestuur,
Johan Boer
 
Coronaregels en maatregelen bij Fortissimo vanaf zaterdag 25 september

Er zijn inmiddels door het kabinet nieuwe corona-maatregelen aangekondigd en ook een aantal corona-maatregelen afgeschaft. Dat betekent wel het een en ander voor hoe wij de kantine op ons sportpark gebruiken. De op de persconferentie van 14 september aangekondigde maatregelen die op 25 september ingaan zijn voor sportkantines aangepast. De sportbonden hebben met de Rijksoverheid specifieke afspraken gemaakt voor sportkantines. Die afspraken betekenen in de praktijk het volgende:  

Voor kantines op sportparken geldt dat een controle op een geldig corona toegangsbewijs voor iedereen die 13 jaar of ouder is moet worden gedaan als eten of drinken in de kantine genuttigd wordt.

Als het gekochte eten buiten de kantine (helemaal buiten het gebouw) wordt genuttigd dan hoeft er geen controle plaats te vinden op een geldig corona toegangsbewijs.
Wij hebben besloten om het nuttigen van eten en drinken in de kantine vooralsnog niet meer toe te staan. Door alle stoelen bij de tafels weg te halen en de barkrukken in de hoek te zetten is er geen zitgelegenheid meer in de kantine tijden trainings- en wedstrijddagen. Indien het nodig is zullen er op het terras extra tafels en stoelen geplaatst worden. Met deze aanpak kan iedereen (ook zonder een corona toegangsbewijs) de kantine in- en uitlopen, eten en drinken bestellen en ook nuttigen. Toiletten zijn en kleedkamers zijn vrij om te gebruiken, maar ook in de gang en kleedkamers is het niet toegestaan om eten of drinken te nuttigen.

Voor activiteiten zoals Klaverjassen wordt er gebruik gemaakt van zitplaatsen en moet er een coronatoegangsbewijs worden getoond.

Het coronatoegangsbewijs kan worden getoond met behulp van de CoronaCheck-app of een papieren coronatoegangsbewijs met unieke QR code. Let op, het gele boekje of een zelftest is geen geldig coronatoegangsbewijs!

Wij zullen maximaal ventileren (dus de tussendeuren open zolang de temperatuur dat toelaat, de afzuiginstallatie in de keuken wordt maximaal aangezet).

De kantine sluit, zowel op trainingsavonden als op wedstrijddagen, uiterlijk om 0:00 uur. Laatste ronde uiterlijk 23:45.

Deze afspraken gelden zolang het weer dat toelaat. Mocht de temperatuur zodanig dalen dat buiten eten en drinken onprettig wordt, dan gaan we deze afspraken herzien. Uiteraard gaan we deze afspraken ook herzien als het kabinet andere corona-maatregelen aankondigt.

Om stijging van het aantal besmettingen tegen te gaan blijven naast vaccinatie de volgende veiligheids- en hygiëneregels natuurlijk van groot belang:
  • Voor alles: het gezonde verstand gebruiken staat voorop.
  • Was vaak je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • 1,5 meter is niet meer verplicht, maar afstand houd blijft wenselijk.
  • Schud geen handen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.
  • Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen.
Kantinecommissie en bestuur.

Pupil van de week:

Jarigen

  • Saar van Weverwijk

Sponsors: