Coronabeleid Fortissimo

​Update corona-beleid dd 17-12-2020

Op basis van de kabinetsmaatregelen van maandag 13 december, gelden met ingang van 14 december de volgende corona-maatregelen.

De basis voor het KNKV is het protocol van NOC*NSF, laatste versie is van 15 december. Als er ondanks onderstaande regels vragen zijn kan je bij de veelgestelde vragen op de NOC*NSF website of bij de "FAQ Corona" van het KNKV kijken of daar een antwoord op is. Neem de onderstaande regels door en leef ze na zodat we kunnen blijven korfballen.
De onderstaande veiligheids- en hygiëneregels gelden voor sporters, trainers, begeleiders, scheidsrechters,ouders/verzorgers en toeschouwers.We vertrouwen erop dat ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het mis gaat.

Belangrijkste boodschap blijft:
 • Blijf thuis bij klachten;
 • Was je handen of gebruik desinfectie-gel bij aankomst op ons sportpark;
 • Houdt buiten het veld 1,5 meter afstand van elkaar (Uitgezonderd kinderen onderling onder 18 jaar).
Wedstrijden
 • Met ingaande van 14 oktober 22.00 uur zijn wedstrijden niet meer toegestaan. De veldcompetitie is daarmee stopgezet en de zaalcompetitie is volledig afgelast.
Sportpark en kantine
 • Op trainingsavonden is er geen publiek op het park. Alleen spelers en trainers zijn tijdens de trainingen aanwezig;
 • De kleedkamers worden niet gebruikt. We verwachten van alle spelers dat ze omgekleed naar het sportpark komen;
 • De kantine is tot nader order gesloten;
 • Alle activiteiten in de kantine zijn tot nader order afgelast.
Voor teams in de A-jeugd en jonger geldt:
 • Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht;
 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen;
 • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten;
 • Spelers die uitkomen in de A-jeugd en 18 jaar of ouder zijn, mogen niet met de A-jeugd meetrainen.
Voor teams in de senioren geldt (veld & zaal):
 • Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht;
 • Er mag alleen in tweetallen gesport worden. De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet;
 • De tweetallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
 • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training;
 • Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten.
Naar aanleiding van deze maatregelen heeft KV Fortissimo besloten dat de senioren teams niet kunnen trainen.


 
​Update corona-beleid dd 14-10-2020

 • Aanvullend op de maatregelen van 29-09-2020 (Zie verderop in dit document)

  Op basis van de kabinetsmaatregelen van dinsdag 13 oktober, gelden met ingang van 14 oktober de volgende aanvullende corona-maatregelen.
  Mogelijk worden deze maatregelen inde komende dagen nog aangepast en aangevuld, aangezien het KNKV momenteel nog niet alle informatie heeft om op alle vragen een kloppend en helder antwoord te kunnen formuleren.

  De basis voor het KNKV is het protocol van NOC*NSF, laatste versie is van 14/10.

  Belangrijkste boodschap blijft:
  • Blijf thuis bij klachten ,
  • Was je handen of gebruik desinfectie-gel bij aankomst op ons sportpark
  • Reinig de bal en de materialen
  • Houdt buiten het veld 1,5 meter afstand van elkaar (Uitgezonderd kinderen onderling onder 18 jaar)
  Wedstrijden
  • Met ingaande van 14 oktober 22.00 uur zijn wedstrijden niet meer toegestaan, waarmee de veldcompetitie voorlopig is stopgezet.
  • Nadere informatie over de veld- en zaalcompetitie zal op korte termijn vanuit Team Competitie gedeeld worden.
  Voor teams in de A-jeugd en jonger geldt:
  • Spelers die 18 jaar of ouder zijn mogen niet met hun team trainen, maar vallen onder de regels voor de senioren.
  • Qua trainingen zijn er geen beperkingen;
  • Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan;
  • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training door de corona-coördinator;
  • Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten.
  Voor teams in de senioren geldt:
  • Per 200 m2 mag er door 4 spelers getraind worden. (2 viertallen per korfbalvak van 20 * 20 m = 400 m2 voor 8 spelers);
  • Er mogen maximaal 30 senioren tegelijkertijd aan het trainen zijn;
  • Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand ten opzichte van elke medesporter;
  • De viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen;
  • Onderlinge wedstrijdjes zijn niet toegestaan;
  • Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig;
  • Gezondheidscheck voorafgaand aan de training door de corona-coördinator;
  • Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten.
   
  ​Update corona-beleid dd 29-09-2020

  Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september 2020 is het protocol aangepast. Fortissimo gebruikt als leidraad de protocollen en adviezen van het RIVM en NOC*NSF/KNKV. De onderstaande veiligheids- en hygiëneregels gelden voor sporters, trainers, begeleiders, scheidsrechters,ouders/verzorgers en toeschouwers.We vertrouwen erop dat ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en dat we elkaar helpen herinneren als we zien dat het mis gaat.
  • Belangrijkste boodschap blijft:
  • Blijf thuis bij klachten ,
  • Was je handen of gebruik desinfectie-gel bij aankomst op ons sportpark
  • Reinig de bal en de materialen
  • Houdt buiten het veld 1,5 meter afstand van elkaar (Uitgezonderd kinderen onderling onder 18 jaar)
  Als er ondanks onderstaande regels vragen zijn kan je bij de veelgestelde vragen op de NOC*NSF website of bij de "FAQ Corona" van het KNKV kijken of daar een antwoord op is. Neem de onderstaande regels door en leef ze na zodat we kunnen blijven korfballen.
   
  ​Kantine
   
  •  De kantine is tot nader order gesloten. Niet alleen tijdens de wedstrijddagen, maar ook tijdens de trainingsavonden.
  • Alle activiteiten in de kantine zijn tot nader order afgelast.
   
  ​ Toegang tot het sportpark
   
  • Bij alle wedstrijddagen en alle trainingsavonden is er een corona-coördinator aanwezig. Iedereen op het park wordt geacht de aanwijzingen van de corona-coördinator op te volgen. De corona-coördinator is herkenbaar aan het gele “1,5 meter afstand” hesje.  
  • Iedereen reinigt de handen op het moment dat het park betreden wordt  én als het park verlaten wordt.
  • De kleedkamers worden niet gebruikt. We verwachten van alle spelers dat ze omgekleed naar het sportpark komen.
   
  ​Bezoekende teams
   
  • Van bezoekende teams mogen maximaal 4 begeleidende ouders (naast trainers en coaches) op ons park komen. Deze moeten zich melden bij de corona-coördinator zodat die het overzicht kan houden.
  • Van bezoekende teams verwachten we de spelers omgekleed naar de wedstrijd komen.
  • Van bezoekende teams verwachten we dat ze na de wedstrijd geen gebruik maken van kleedkamers en douches. 
  • Indien douchen en omkleden toch gewenst is, dan gaarne in overleg met de corona-coördinator. Er mogen maximaal 4 personen tegelijk in de kleedkamer / douche.
   
  Trainingen
   
  • Op trainingsavonden is er geen publiek op het park. Alleen spelers, trainers en corona-coördinator zijn tijdens de trainingen aanwezig.
  • Iedereen komt omgekleed naar de training en direct na de training gaat iedereen naar huis. Er wordt niet op het park gedoucht.
  • Teams trainen zelfstandig en worden tijdens training niet samengevoegd. Teams met spelers van 12 jaar en jonger mogen wel gezamenlijk trainen.
  • De kleedkamers worden niet gebruikt. We verwachten van alle spelers dat ze omgekleed naar de trainingen komen.
  • Het korfbalmateriaal wordt voorafgaand aan trainingen schoongemaakt..
  • Bij (heftig) onweer wordt alleen geschuild onder de tent en onder het afdak. Er kan niet in de kantine worden geschuild. Indien nodig wordt de training afgelast.
   
  ​ Thuiswedstrijden
   
  • Op wedstrijddagen is er geen publiek aanwezig. 
  • Er zitten maximaal 13 mensen op de bank, inclusief trainers, coaches en teambegeleiders. Ook op de bank wordt 1,5 meter afstand gehouden.
  • Teambespreking vindt plaats op het veld of onder de tent op het terras.
  • Er zijn eventueel 2 personen aanwezig om live-streams te verzorgen
  • De kleedkamers worden niet gebruikt. We verwachten van alle spelers dat ze omgekleed naar de wedstrijden komen.
  • Na de wedstrijd verlaten de spelers zo snel mogelijk het sportpark.
  • Het korfbalmateriaal wordt voorafgaand aan de wedstrijden schoongemaakt.
  • Bij (heftig) onweer wordt alleen geschuild onder de tent en onder het afdak. Er kan niet in de kantine worden geschuild. Indien nodig wordt de wedstrijd afgelast.
   
  ​ Uitwedstrijden
   
  • Coaches winnen vooraf informatie over het coronabeleid van de te bezoeken vereniging in en informeren hun team daarover.
  • Tijdens het vervoer adviseren wij het gebruik van mondmaskers in de auto voor iedereen boven de 12 jaar tenzij iedereen in de auto uit één huishouden komt.
  • Spelers gaan omgekleed naar de uitwedstrijd toe. 
  • Er zitten maximaal 13 mensen op de bank, inclusief trainers, coaches en teambegeleiders. Ook op de bank wordt 1,5 meter afstand gehouden.
   

   
  ​ Coronabeleid dd 14 augustus
  Vrijdag 14 augustus heeft het NOC*NSF het protocol “verantwoord sporten geactualiseerd.  De meest actuele versie van dit protocol is te vinden op NOCNSF.NL/SPORTPROTOCOL.
   
  • Belangrijkste boodschap is:
  • Blijf thuis bij klachten ,
  • Was je handen of gebruik desinfectie-gel bij aankomst op ons sportpark
  • Reinig de bal en de materialen
  • Houdt buiten het veld 1,5 meter afstand van elkaar (Uitgezonderd kinderen onderling onder 18 jaar)
   
  Als er ondanks onderstaande regels vragen zijn kan je bij de veelgestelde vragen op de NOC*NSF website kijken of daar een antwoord op is. Neem de onderstaande regels door en leef ze na zodat we kunnen blijven korfballen.
   
  De volgende veiligheid- en hygiëneregels gelden voor iedereen:
   
  • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
  • vermijd drukte;
  • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie (Bij de ingang van de kantine staan pompjes met desinfecterende handgel);
  • schud geen handen;
  • De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. Alleen de volgende groepen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden buiten het veld:
   • personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;
   • kinderen onder de 18 jaar onderling;
   • volwassenen tot kinderen t/m 12 jaar (volwassenen houden dus wel afstand tot kinderen van 13 t/m 17 jaar);
   • personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden.
   
  Algemeen voor sportaccommodaties  
   
  • alle kleedkamers en douches mogen worden gebruikt. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand, uitzondering tot kinderen t/m 12 jaar;
  • volg altijd de aangegeven looproutes;
  • zorg voor hygiëne van sportmaterialen en reinig deze na elke trainingsactiviteit/wedstrijd;
  • sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
  • reservespelers en stafleden boven de 18 jaar moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden, ook op de reservebank. De extra ruimte kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het gebruik van stoelen naast de dug-out. Deze mogen neergezet worden binnen de omheining. Alle stafleden die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank worden geadviseerd om achter de omheining plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5 meter afstand van anderen.
  • ook toeschouwers moeten voldoen aan dosering en routering, hygiëne en ventilatie voorschriften. Iedereen in het publiek vanaf 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand;
  • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
  • sportkantines, terrassen en zelfstandige restaurants op sportlocaties zijn open. De rijksoverheid heeft hiervoor regels. Daarnaast is er door de sport ook een checklist opgesteld voor een soepele opening, zie. Denk hierbij ook aan de protocollen van de KHN (koninklijke horeca Nederland);
  • na afloop van een wedstrijd/evenement kunnen toeschouwers en sporters blijven, indien buiten het veld, in de sportkantines, kleedruimtes de 1,5 meter gewaarborgd kan worden en denk hierbij aan de regels van eet- en drinkgelegenheden. Sporters die zijn uitgesport, worden hiertoe op een juiste manier begeleid (bijvoorbeeld bewegwijzering, routing of vrijwilligers);
  • spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan;
  • voor toeschouwers en publiek gelden maximale aantallen, houd er rekening mee dat als sporters, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd zij tellen als publiek, tenzij ze de locatie verlaten;
  • voor binnen geldt een max. van 100 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, wel placeren (tenzij er sprake is van een doorstroming van toeschouwers);
  • voor meer dan 100 toeschouwers geldt voor iedereen een reservering (registratie), gezondheidscheck en placeren. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt toegewezen óf een plek in een afgebakende ruimte zoals vakken voor staanplaatsen. Zorg hierin ook voor het voldoen aan hygiëne en ventilatie voorschriften en dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden;
  • voor buiten geldt een max. van 250 toeschouwers als je zonder reservering en gezondheidscheck, placering werkt;
  • voor meer dan 250 toeschouwers is het verplicht om vooraf te reserveren, de gezondheid te verifiëren en gasten te placeren; de hele dag vanaf het moment van de opening van de accommodatie. Voor placeren geldt dat óf een plek in een afgebakende ruimte zoals vakken voor staanplaatsen. Zorg hierin ook voor het voldoen aan hygiëne en ventilatie voorschriften en dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden;
  • het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers en medewerkers (en sporters).
  • indien bij een sporter/kaderlid/scheidsrechter Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen
  • vanuit de overheid die kunnen worden gehanteerd. De GGD doet bron- en contactonderzoek om
  • de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Lees de veelgestelde vragen hierover.
  • Meer informatie over het overheidsbeleid van contacten (huisgenoten, overige nauwe contacten en overige (niet nauwe) contacten) vind je hier;
   
  Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers  
   
  • neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen in acht, zie bovenaan dit bericht;
  • trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten en/of in de sportlocatie in groepen met anderen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts, de bedrijfsarts of je behandelend arts;
  • vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen;
  • wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen high fives (een ‘elleboogje’ mag wel);
  • reservespelers en stafleden boven de 18 jaar moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden, ook op de reservebank. De extra ruimte kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het gebruik van stoelen naast de dug-out. Deze mogen neergezet worden binnen de omheining. Alle stafleden die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank worden geadviseerd om achter de omheining plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5 meter afstand van anderen.
  • voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
  • houd als volwassenen 1,5 meter afstand tot sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige) beoefening/begeleiding van de sport;
  • trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot sporters tot en met 12 jaar.
  • zorg ervoor dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een wissel;
  • voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd);
  • daarnaast wordt geadviseerd om de samenstelling zo vast mogelijk te houden. Train zo veel mogelijk in vaste groepen of met je vaste trainingspartner;
  • help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
  • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
  • laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten; laat sporters van 18 jaar en ouder tijdens het warmlopen zoveel de 1,5 meter afstand houden;
  • zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out.
  • draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje op.
   
  Voor sporters  
   
  • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis.
  • neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht, zie bovenaan dit bericht;
  • voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Dit betekent dat indien onvermijdelijk tijdens trainingen en wedstrijden geen 1,5 meter afstand aangehouden hoeft te worden;
  • houd indien mogelijk en waar niet onvermijdelijk bij normaal sportcontact, 1,5 meter afstand aan bij personen vanaf 18 jaar en ouder. Uitzonderingen voor leeftijden tot 18 jaar, hetzelfde huishouden en voor deelnemers aan sportactiviteiten tijdens die sportactiviteiten;
  • houd er als sporters rekening mee dat wanneer de wedstrijd/training klaar is je meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden;
  • voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines;
  • reservespelers en stafleden boven de 18 jaar moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden, ook op de reservebank. De extra ruimte kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het gebruik van stoelen naast de dug-out. Deze mogen neergezet worden binnen de omheining. Alle stafleden die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank worden geadviseerd om achter de omheining plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5 meter afstand van anderen.
  • zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt zoals bij het vieren van een overwinningsmoment en tijdens een wissel;
  • draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje op;
  • alle kleedkamers en douches van binnensport locaties kunnen per 1 juli opengesteld worden. Voor 18 jaar en ouder geldt hierbij de 1,5 meter afstand.
  • volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden;
  • blijf zoveel mogelijk bij je trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;
  • gebruik zoveel mogelijk eigen materialen. Materialen dienen na de training/wedstrijd direct schoongemaakt te worden;
  • geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
  • voor aanvang van de sportactiviteit kan er afhankelijk van de sportlocatie en hoeveelheid personen voor een gezondheidscheck een aantal vragen (over uw kind) worden gesteld, zie hier een overzicht van de vragen.
   
  Voor ouders/verzorgers en toeschouwers  
   
  • nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
  • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht, zie bovenaan dit bericht;
  • informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
  • houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc., ook van kinderen vanaf 13 jaar;
  • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
  • voor aanvang van de sportactiviteit kan er voor een gezondheidscheck een aantal vragen over uw kind worden gesteld;
  • geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
  • draag een mondkapje vanaf 13 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.
  ​Update corona-beleid dd 29-09-2020

Jarigen

 • Er zijn vandaag geen jarigen

Sponsors: